İçeriğe geç

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi
Ayetel Kürsi

Türkçe Okunuşu:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul Kayyûm. Lâ te’huzuhü sinetün velâ nevmün. Lehü mâ fissemâvati vemâ fil ardi. Men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihi, ya’lemu ma beyne eydîhim ve ma halfehum, velâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihi illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühüssemavâti vel arde velâ yeûduhü hifzuhumâ ve hüvel Aliyyül Azîm.

Türkçe Anlamı:

Allah, O bir Allah’dır ki, kendinden başka hiçbir ilâh yoktur. O ezelî ve ebedî hayât ile bizâtihi diridir. Bakidir.

Zât ve kemâl sıfatları ile yaratıkların bütün işlerinde hâkim ve kaimdir. Onu ne bir dalgınlık tutar, ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nuhdur. O’nun izni olmadıkça katında kim şefaat edebilir. O bütün varlıkların önlerinde ve arkalarındaki gizli ve âşikâre her şeyini bilir. Onlar ise Allah’ın dilediği kadarından başka, ilâhi ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri çevrelemiş, kaplamıştır. Gökleri ve yeri korumak, gözetmek, O’na zorluk ve ağırlık vermez. O çok yüce, çok büyüktür.

Açıklama:

Peygamberimiz buyuruyor:

“Bir mü’in in bir iş için evden çıkarken âyet el kürsîyi okuyup çıkarsa, yahut uzak bir yere giderse, düşmandan veya hırsızdan korkarsa Cenab-ı Hak bin melek gönderir, her türlü belâ ve âfetlerden muhafaza eder. Kim ki namazın arkasından âyetel kürsîyi okursa bütün musibetlerden emin olur. ” Muradın husulü için okunur, her işe başlanınca okunur.

Âyetel Kürsî, Kur’an âyetlerinin en büyüğüdür. Mübarek duâlardan, en feyizlilerindendir.

Kategori:DUA AyetleriKorunma DualarıNamaz Duaları

Tek Yorum

  1. edip edip

    ayetel kürsüde yazım hatası mevcut vema halfehüm olacak vema halfelüm yazıyor arapcada düzeltilmesi lazım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.