KABUL OLUNACAK DUALAR

Duanın Özelliği Bakımından Kabulüne Sebep Olması:

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:

Bir gün Resûlullah (s.a.v.) ile beraber bulunuyordum. Bir kimse:

(Yâ Bedî’assemâvati yâ Hayyu yâ Kayyûmu, innenî es ‘elüke.) diye dua etti. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bu adam nasıl bir isimle duâ etti. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah ‘a yemin ederim ki, bu isimle yapılan duâya Allah icabet eder, onu reddetmez.”

Yine Hz. Enes anlatıyor: Bir zaman ben Peygamber (s.a.v.) ile beraber idim. Bir adam ayakta namaz kılıyordu. Namazını kılınca, şu duayı okudu:

(Allâhumme innî es’elüke bienne leke ‘l-hamdu lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram. Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri.)

“Sana hamdederek, Senden isterim. Senden baÅŸka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Sen yerlerin ve göklerin yaratıcısısın. Celâl ve ikram sahibisin. Hay ve Kayyûm sensin.”

Namaz kılan kimse bu duayı yaptı, Resûlullahla beraber ben de onun duâsını iÅŸittim. “Allah’a yemin ederim ki, bu adamın bu ismi azamla yaptığı duâ asla reddolunmaz. ” buyurdu.
Yine Peygamberimiz bir kimsenin ÅŸu duâyı okuduÄŸunu duydu ve Allah’a yemin ederek: “Mutlaka bu duâ kabul olunacaktır. ” dedi. Duâ ÅŸudur:

(Allâhumme innî es’elüke bienne leke’l-hamdu lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram. Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri.)

“Allah’ım, Senden isterim. Zira hamd Sana lâyıktır, Senin içindir. Senden baÅŸka mâbud yoktur, ancak Sen varsın. Çünkü istemeden ve istedikten sonra veren Sensin. Sen celâl ve ikram sahibisin. Senden cenneti ister ve cehennemden korunmamı dilerim.”

Resûlullah: “Bu duâ ile istenilen hususu Cenab-ı Hak verecektir. ” buyurmuÅŸtur. Vermemesine imkân yoktur. Hz. Ä°bni Abbas, bu hususu kesinlikle bildiriyor ve bu duâyı yapan insanın mahrum edilmeyeceÄŸini yeminle haber veriyor.

Hz. ÂiÅŸe anlatıyor: “Kul dört defa yâ Rabbî diye Hakka sığınırsa, Allah onun duâsını kabul eder, onu mahrum bırakmaz.”

Taberânî’nin kitabında Ä°bni Ömer (r.a.) hazretleri şöyle anlatıyor: Bir gün Resûlullah Efendimiz bir ikindi namazını kılarken, önünden bir köpek geçmiÅŸti. Sa’d bin Ebî Vakkas ÅŸu duâyı yaptı:

(Sübhaneke lâ ilâhe illâ ente yâ zelcelâli vel-ikram, ehlik hâzel kelbe kable en yaktaa alâ nebiyyike salâtuhu.)

“Seni noksan sıfatlardan uzak, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Senden baÅŸka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Celâl ve ikram sahibi, Sensin. Peygamberinin namazını kesmeden ÅŸu köpeÄŸi öldür, Allah’ım.”

Ä°bni Ömer diyor ki: Resûlullah namazını bitirmeden köpek öldü ve Peygamberimiz: “Ey Sa’d, sen öyle kelimelerle duâ ettin ki, sen bununla yer ile gök arasındaki mahlukat için bedduâ etseydin, onlar da ölürdü.” buyurdu.

Hz. Semre diyor ki: Ben Ebu Bekir’den ve Ä°bn Ömer’den defalarca duydum ki, Peygamberimiz buyurdu: “Åžu duâyı kim okursa, Allah’tan ne isterse, mutlaka Allah ona istediÄŸini verir:

(Allahumme ente halaktenî ve ente tehdinî ve ente tut’imuni ve ente tüskinî ve ente tümîtünî ve ente tuhyinî.)

‘Allah’ım, Sen beni halkettin ve beni hidâyet ettin, beni Sen yedirir ve içirirsin ve beni Sen öldürür ve diriltirsin.’

Semre hazretleri diyor ki: “Cenab-ı Hak, Musa Aleyhisselâm’a bu duâyı öğretti. Hz. Musa günde yedi defa bu kelimelerle duâ ederdi ve Allah’tan ne dilerse Mevlâ ona verirdi.”

Anlaşılıyor ki, bu duânın ehemmiyeti çok büyüktür. Ulu Allah herÅŸeye kadirdir. DilediÄŸine az yalvarmakla çok ÅŸeyler verir, dilediÄŸine de çok yalvarmakla az bir ÅŸeyler verir. Çünkü mülk O’nun, servet O’nundur.

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Bir gün Peygamberle beraber bir yere gidiyorduk. Yolda bir kimse “Ya Erhamerrahimîn”diyordu. Resûlullah Efendimiz ona: “Ä°ste, Cenab-ı Hak sana teveccüh etti.” buyurdu.

Anlaşılıyor ki, “Ey esirgeyenlerin en esirgeyicisi ve merhametlisi” demek suretiyle yapılan duâ çok tesirlidir. Hz.Enes’in bu husustaki ÅŸehadeti çok yerinde bir ikazdır. Bizler de devamlı olarak Allah’ın rahmetine ve maÄŸfiretine sığınalım. KurtuluÅŸumuz ancak böyle mümkün olabilecektir.

Hz. Ali radiyallahu anh hazretleri bir kimseye şöyle söyledi: “Resulullah’ın bana öğrettiÄŸi duâyı sana öğreteyim mi? EÄŸer kaf dağı kadar borcun var ise bu duâ sayesinde borcunu ödersin.” Duâ ÅŸudur:

(Allahummekfinî bi halâlike an haramike ve ağninî bi fadlike ammen sivâke.)

“Allah’ım, helâlınla beni kandır, haramından beni uzaklaÅŸtır. Fazlınla beni zengin kıl ve Senden baÅŸkasına beni muhtaç ettirme. ”

Hz. Musa bu duâyı yapmıştı. Mevlâ onu ummadığı taraftan zengin etmiÅŸti. Hz. Ali’nin bu duâsı bir çok insanları borçtan ve sıkıntıdan kurtardı. Ä°nsan, yeter ki bir ÅŸeye inansın, inandıktan sonra istediÄŸi ÅŸey Allah’ın izniyle husule gelir.

Yâkub Aleyhisselâm devamlı olarak oğluna ağlayınca, Cenabı Hak ona şu duâyı yapmasını Cebrail tarafından bildirdi:

(Yâ zel ma’rûfillezî lâ yenkatı’u ebeden velâ yuhsîhi gayruke.)

“Ey bilinen ve kimsenin ümidini kesmeyen, Senden baÅŸka vermeye gücü yeten olmayan Allah.”

Rivayetlere göre Hz. Yâkub bu duâyı akÅŸam okumaÄŸa baÅŸladı, sabaha yakın müjdeci Yûsuf’un gömleÄŸini getirdi ve ona müjdeledi. Nitekim Yâkub Aleyhisselâm müteessir idi, o esnada Cebrail geldi: “Sana bir müessir duâ öğreteyim mi?” dedi. Yâkub Aleyhisselâm da: “Buyur, öğret” dedi. Ä°ÅŸte Cibril-i Emin bu duâyı ona okudu ve sabaha yakın arzusuna kavuÅŸtu.

Ä°bnü’l Musib anlatıyor: “Ben bir ara çok sıkılmıştım, ne yapacağımı bilemiyordum. Bu üzüntümle birlikte Harem-i Åžerif’e girdim. Bir ara çakıl taÅŸlarında kıpırdama gördüm, baktım kimse yok. Arkasından bir ses duydum: ‘Sen üzüntülü olduÄŸun için ÅŸu duâyı yapta kurtul’ denildi. Duâyı yaptım, hemen o sıkıntıdan kurtuldum.” Duâ ÅŸudur:

(Allahumme innî es ‘elüke feinneke lenâ mâ leke ve inneke alâ külli ÅŸey’in kadîr. Faktedir ve inneke ma teşâu fi emrin )

Kaynak Kitap: Mecmuatul Ahzab (Büyük Dua Kitabı) // Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

KABUL OLUNACAK DUALAR” üzerine 48 düşünce

 1. Haşim Yıldız

  Arkadaşlar çok büyük bir sıkıntım var nolur benim içinde dua edin allah tez zamanda inşallah aydınlığa çıkartır hepimizi. Allah razı olsun

  1. Zeynep

   Insallah Allah üzüntülerimizi giderir, istediklerimizi verir de kurtuluruz.
   Ya Erhamerrahimin kimin ne derdi varsa gider, kimin ne istegi varsa da ver.
   Sen büyüksün Rabbim, Hay ve Kayyumsun, her seye kadirsin istedigine verirsin,
   bizim de duamizi kabul eyle.
   “Seni noksan sıfatlardan uzak, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Senden baÅŸka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Celâl ve ikram sahibi, Sensin. Basarili olmami ve her derde gögüs gerebilmemi nasip et. ”
   Cehennem azabindan koru Allahim. Affet ya Rahman ve Rahim olan Allahim.

  1. admin Yazar

   Allah teala yar ve yardımcınız olsun. İşlerinizi hayırla neticelendirsin.

 2. yaşar gümüş

  bu duaları bilgileri paylaşan kardeşlerimden ALLAH razı olsun herkesin sıkıntısını YARATAN tez elden geçirir inşallah.

 3. metin

  arkadaşlar banada dua edin borçluyum dualarınızı bekliyorum inşallah hayırlı günler

  1. admin Yazar

   Allah teala borcunuzu en kısa zamanda, yüzünüzün akıyla ve her iki tarafında memnun olacağı şekilde ödemeyi nasip eylesin. amin.

 4. zeynep öykü

  Allah nasipederse bayramdan sonra sevdiğim beni issstemeye gelcek babamın bi sıkıntı bi zorluk çıkarmasını istemiyorum dua edermisiniz bana kardeşlerim

  1. admin Yazar

   Bu evlilik hakkınızda hayırlı ise Allah-u teala en kolay şekilde nasip eylesin. Sizi ve ailenizi razı kılsın ve işinizi kolaylaştırsın. amin.

 5. kazım

  Selamun Aleyküm arkadaşlar benimde çok büyük sıkıntılarım var banada dua edin dualarınızı esirgemeyin Allah-u Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin

  1. admin Yazar

   Allah yardımcınız olsun, işlerinizi hayırla neticelendirsin. İşlerinizin akıbetinden sizi ve diğerlerini memnun eylesin.

  1. admin Yazar

   Allah yardımcınız olsun. Darlıktan genişliğe, sıkıntıdan ferahlığa çıkarsın. Nefislerimizi mutmainne makamına çıkarsın. Dualarımızı gönülden ve samimi yapmayı nasip eylesin. amin.

 6. Güliz

  ArkadaÅŸlar sıkıntıdayım hacet namazı kılacağım ama duayı ezberleyemedim. Lütfen benim dualarımın kabulü için de dua edin. Benim dertlerim için de dua edin. Cümlemizin sıkıntılarını gidersin yüce Allah’ım.

 7. admin Yazar

  Allah celle celaluh dertlerinizi ortadan kaldırsın. Samimi ve ihlas sahibi bir kul olmayı nasip eylesin. amin.

 8. Dılek

  Birden cok derdim var omuzlarim da yüküm ağır banada dualarınız da yer verin

 9. seyhan

  Bilirim ki Rabbim yapabileceÄŸimiz ÅŸeyi nasiip eder ama yine de 2 Aralıkta sınav sonucum açıklanacak lütfen bana da dua gönderir misiniz…

 10. rıdvan zafer

  benim derdim hakkaten büyük artık neredeyse intiharın eşigindeyim elime silah alıp soygun yapacak biride degilim en basiti kafama bir tane sıkıp kurtulmak geliyor içimden lakin günah can benim degil resmen iş adamları tarafından borsada soyuldum kimsede çıkıp dur demiyor dua edin diycem ama hangi dua beni kurtarır bilmem inançlarım git gide zayıflıyor artık kırmak üzereyim sizin anlıycagınız.

  1. admin Yazar

   Dua mü’minin silahıdır, diyor peygamber efendimiz. Sabredin, zira Allah hiçbir kula kaldıramayacağı yükü yüklemez. Yaptığınız iÅŸleri ölçün ve tartın, nerede yanlış yaptığınızı bulmaya çalışın. Yaptıklarınızı Kuran-ı Kerime ve Sünnete göre deÄŸerlendirin, gerekirse ehil bir hoca efendi ile bizzat konuÅŸun.

   Netice olarak samimi ve gönülden bir tevbe ile her ne durumda olursanız olun Allah’a dayanın, yalnız başınıza, özellikle gece vakitleri herkesin uyuduÄŸu bir zamanda siz Allah-u teala ile baÅŸbaÅŸa kalın ve içinizi dökün, en samimi dostunuza anlatıyormuÅŸ gibi anlatın ve sadece ondan yardım isteyin.

   Allah yardımcınız olsun.

 11. HHATÄ°CE

  NE OLUR BENİM İÇİN DE DUA EDİN.HAMİLEYİM.EŞİM GİL 4 ERKEKLER.BENİM DE İLK BEBEĞİM ERKEKTİ.ŞİMDİ İKİNCİYE HAMİLEYİM.KIZ OLMASINI ÇOK İSTİYORLAR ÜSTÜMDE ÇOK BASKI VAR.BENDE ALLAHIM HAYIRLISINDAN SAĞLIKLI SIHHATLİ BANADA BİR KIZ EVLAT VER DİYE DUA EDİYORUM .NE OLUR BENİM İÇİN DE DUA EDİN.ALLAH RIZASI İÇİN..

  1. admin Yazar

   Allah-u teala gönlünüzdekinin hayırlısını versin. Erkek veya Kız, bu Allah’ın takdiridir. Hayırlı ve salih bir evlat olur inÅŸallah.

   Görelim mevla neyler,
   neylerse güzel eyler.

  2. zeyneb

   Bak kardeş bence sen çocuğun kız olması için değil etraftaki baskıdan kurtulmak için dua et emin ol bu basludan kurtulman içib dua edeceğim. ..

  3. kemal

   RABBİM SAĞSAĞLİM DOĞMASINI VE HAYIRLI Bİ EVLAT OLMASINI NASİP ETSİN İNŞALLAH KARDEŞİM.

 12. ibrahim

  sayfa hazırlığını yapan admın kardeşimize cani gönülden tskler. Ve burda bulunan tüm kardeşlerimizede dilerim ki allahın rızası için tüm isteklerinize kavuşursunuz. . . Benimde sıkıntılarım çok . . Hem evlilik hazırlıkları için ev araba alayım derken borç altı oldum çoğunu ödedim bi 15bın kadar borçlarım var. Bi hastanelik problemim var. Ve yaklaşık 4 yıllık sevdiğım sevgiliden yana terk edildim. . Ben nerde ne yanlış yaptım kurban olduğum allahıma nerde ne yaptım bilemiyorum. Fakat sürekli derdimi dualara döküp en azından sevdiğim insan gelsın onu cennetin en derin köşelerine götüreyim diye çırpınıyorum allahın rızası üzerine onu hep hayırlı olmasını diliyorum fakat yok olmuyor artık 3 ay oldu Hayatım karanlık gibi sizlerın dualarıniza ihtiyacım var arkadaşlar. Arkadaştan gelen dua bi melekten gelen dua kadar etkili ve burda herkese benden bol bol dualar sizde bana edin lütfen . . Allahım tüm sıkıntısı olan kullarına yardım etsin inşalla kimse çaresiz dertsiz kalmasın. . AMIN

 13. MURAT

  KARDEŞLERİM ÇOK ZOR DURUMDAYIM VE HEPİNİZİN DUALARINA İHTİYACIM VAR.LÜTFEN ŞARTLARDAN DOLAYI MADDİ OLARAK ÇOK SIKINTIM VAR VAR KARDEŞLERİM BİRBİRİMİZE MADDİ MANEVİ DESTEK OLMAK İÇİN GIYABIMIZDA DUA EDELİM.ALLAH HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN.LÜTFEN ÇOK ZORDAYIM DUALARINIZI BEKLERİM

 14. zeyneb

  Ya benim ÅŸuan çok istediÄŸim iki isteÄŸim var .Bunların kabul olması için ne yapmalıyım? Nasıl dua etmeliyim? Gerçekten ÅŸuan bu iki isteÄŸim gerçekleÅŸmediÄŸi için çok sıkıntı çekiyorum. Artık fazla dayanacak gücüm yok.lütfen ret olunmaz bir dua önerin…..

 15. zeyneb

  Ya benim ÅŸuan çok istediÄŸim iki isteÄŸim var. Bunlar öyle ufak istekler deÄŸil. Bu isteklerimin gerçekleÅŸmesi için ne yapmalıyım? Nasıl dua etmeliyim? Gerçekten ÅŸuan bu iki isteÄŸim gerçekleÅŸmediÄŸi için çok sıkıntı çekiyorum. Artık fazla dayanacak gücüm yok. Bu yüzden ret olunmaz bir dua önerin lütfennn…gerçekten çok sıkıntılı günler yaşıyorum . Mehmet kızı Zeyneb Tetik için dua edin bende inanın hepinize ettim.lütfen benim için dua edin vw ve bildiÄŸiniz tecrübe edilmiÅŸ dua ları benimle paylaşın. ..Allah dualarınızı hayırlısıyla kabul eder Ä°nÅŸallah. ..

 16. zeyneb

  Dua ve Allah arasında bir perde vardır. Bu perdeyi kaldırmak için dualarımızın başında ve sonunda Salavat getirmeliyiz.Ben burada yazan duaların hepsini başına ve sonuna Salavat getirerek yaptım. Ä°nÅŸallah Allaj kabul ve icabet eder…

 17. zeyneb

  Allah bu duaları okuyan her müslümanın duasını tez vakitte hayırlısıyla kabul ve icabet eder İnşallah

 18. Mustafa

  Arkadaşlar Banada Dua Edin. Okulda Hergün Dövüyolar. Allah hepinizin duasını kabul etsin.

 19. Funda

  Yaradanın herkesin gönnüle göre verdin yaradanım iyi yoldan şaşırtmasın sıkıntıya dara sokmasın çeytanın şehrinden korusun cümlemizi içinde benide korusun Allah yardımçınız olsun kardeşlerim

 20. Fatmagül

  Selamun aleykum
  ALLAH yar ve yardimcimiz olsun cumlemizin
  Arkadaslarim arkamdan kuyumu kazmis bende dusmusum 5 yil sonra ogrendim ama yine canimi yaktiktan sonra soylediler nefret bile edemiyorum ama yuregimde oyle bir agirlik var ki kaldirmakta zorlaniyorum. Saadetim icin dua edin lutfen…

 21. aysegul

  Benimde bütün arkadaÅŸlarım evlendi benimde gorustugum 4-yildir olan bir iliskim var bende hayırlı ise onunla evlenmek istiyorum benimde dua edermisiniz.allah’u teâlâ yar ve yardimcimiz olsun

 22. Gökhan

  Herkese iyi geceler allahım(c.c) inşallah bu kutlu doğum haftası hatrına can muhammeedin duası ve hatrına tüm müslüman kardeşlerimin dualarını kabul etsin benim de bir sıkıntım var sevdiğim kızla evlenmek istiyoruz fakat bir sorun var umutla sabırla evleneceğimize inanıyorum yüce allahım içime o ferahlığı vermiş ve bende bu siteyi gördüm dualarınızı ve yorumlarınızı hepsini okudum tek tek amin dedim tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle inşallah yüce allahımıza layık oluruz rahman ve rahim allahım hepimize yardımcı olsun bu sitenin admininede müteşekirrim allah hepimizden razı olsun herkese iyi geceler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>