Uyku Duaları

Kötü Rüya Görüldüğünde Okunacak Dua

Kötü Rüya Duası Biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğü zaman,bilsin ki o,şeytandır. (Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim) diyerek onun şerinden Allah’a sığınsın. Kimseye söylemesin.O zaman o rüya kendisine zarar vermez. “Ayrıca 1 fatiha suresi 11 İhlas suresi ve hüvallahillezi suresini okuyup. Allahım gördüğüm rüyanın şerrinden… (Devamını OKU)

Rüya Duaları, Uyku Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Uykusuzluk için dualar

Uykusuzluk çekenlerin okuyacağı dualar Uyumakda zorlanan ve uykusuzluk çeken insanlar abdestli uyumaya çalışmalıdırlar.Bu konuyla ilgili hadis kitaplarında aşağıdaki bazı dualar tavsiye edilmişdir. Euzü bikelimati’llahi’t-tammati min şerri ma  halaka ve zerae ve berae Bimillhi’llezila yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-Alim Allahümme… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Uyku Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Kabus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken Şeyler

Kabus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken Şeyler (1) Üç defa: “Sol tarafına hafifçe tükürür.”1 (2) Üç defa: “Şeytandan ve gördüğü şeyin şerrinden Allah’a sığınır.”2 (3) “Gördüğünü kimseye anlatmaz.”3 (4) “Bulunduğu taraftan diğer tarafa döner.”4 (5) “Dilerse kalkar, namaz kılar.”5… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Uyku Duaları

, , , ,

Uykuda Korkan, Ürküten Bir Şeyle Karşılaşan Kimsenin Yapacağı Dua

Uykuda Korkan, Ürküten Bir Şeyle Karşılaşan Kimsenin Yapacağı Dua   “Gazabından, cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve bana gelmelerinden Allah’ın eksiksiz sözlerine (isimlerine ve kitaplarına) sığınırım.”4 4 Ebu Dâvud, (4/12), Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/171).

Uyku Duaları

, , , , , ,

Uykudan Önce Yapılan Dualar

Uykudan Önce Yapılan Dualar (1) İki avucunu bitiştirir; İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okuyarak üfler: Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir, (her şeyden müstağnidir ve her şey O’na muhtaçtır).O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.”1 ;Bismillahirrahmânirrahîm… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Uyku Duaları

, , , , , ,

Uykudan uyanınca yapılan dualar

Uykudan uyanınca okunan hadis ve ayetlerden dualar   “Bizi öldürdükten (uykudan) sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş (Kıyâmet günü yeniden diriliş), yalnızca O’nadır.”  Buhârî, Bkz. Fethu’l-Bârî, 11/113, Müslim, 4/2083  “Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur… (Devamını OKU)

Uyku Duaları

Uykuda Korkulduğunda Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Eûzü bi kelimâtillâhittâmâti min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatişşeyâtîni ve en yahdurûn. Türkçe Anlamı: “İkap ve azabından, mahlûkatının şerrinden ve şeytanların vesveselerinden Allah ’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Onlar hazır olup asla bize zarar veremezler. Açıklama:… (Devamını OKU)

Uyku Duaları

, , ,

Kötü Rüya Görülünce Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî eûzü bike min ameliş’şeytâni ve seyyiâtil ahlâmi. Türkçe Anlamı: “Ey Allah’ım, şeytanın vesvesesinden ve çirkin rüyalardan Sana sığınırım. Açıklama: Bize gece çirkin rüya gösteren şeytandır. Onun davası hep insanlarladır. Bizim iman lambamızı söndürmeğe çalışmaktadır. Hem gündüz… (Devamını OKU)

Uyku Duaları

, , , ,