Sığınma Duaları

Yangın ve Afetlerden korunma duası

Okunuşu:“Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü’l-arşi’azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyil azimi maşaallhü kane ve ma’lem yeşau lem yekun a’lemu ennallahe ala külli şey’in kadirun ve ennallahe kad ehate bi külli şey’in… (Devamını OKU)

Sığınma Duaları

, , ,

Acizlik, Tembellik, Korkaklık için Dua

Acizlik, Tembellik, Korkaklık için Dua Okunuşu: ("Allahümme inni euzü bike minel aczi velkeseli velbuhli velcübni vel heremi ve azabil kabri.Allahümme atı nefsi  takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha.Allahümme inni euzü bike min kalbin la yahşa,ve… (Devamını OKU)

Sığınma Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rüzgar Eserken Yapılan Dua

Rüzgar Eserken Yapılan Dua; “Allahım! Senden bu rüzgarın hayrını diler ve şerrinden de sana sığınırım.”1 “Allahım! Senden bu rüzgarın hayrını, onda bulunanın hayrını ve onunla birlikte gönderilenin hayrını dilerim. Onun şerrinden, onda bulunan şeyin şerrinden ve onunla birlikte gönderilen şeyin… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sığınma Duaları

, , , , ,

Ümmet-i Muhammed’i Bağışlama Duâsı

Türkçe Anlamı: Allahummağfir li ümmeti Muhammed, Allahummestur ümmete Muhammed, Aüahummecbur ümmete Muhammed, Allahummansur ümmete Muhammed, Allahumme beşşir li ümmeti Muhammed, Allahumme sehhil ümmete Muhammed, Allahummeftah li ümmeti Muhammed, Allahummesmah li ümmeti Muhammed, Allahumme sâmih ümmete Muhammed, Allahumme eyyid ümmete Muhammed,… (Devamını OKU)

Peygamberimizin Duaları, Sığınma Duaları

Korkudan Emin Olma Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim; Yâ ilahe Cebrâile veya ilâhe İsrafile, veya ilahe Azrâile, veya ilâhe İbrahime ve İsmaile, veya münzile ’t-tevrât-i vel İncili ve ’z-Zebûri vel-Furkani, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, ve sallallahu alâ seyidina Muhammedin ve âlihi… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Sığınma Duaları, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , ,

Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Alahummâhruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kâhirine ve zulmizzâlimine ve keydil ümerâil hâsidine ve ta’nil eşkiyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdü… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Sığınma Duaları, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , ,

Hz. Hamza’nın Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme a’sımni bi hablike, verzukni bir fazlike, vec’alni minellezine yettebi’ûne emreke ve yahfezûne vasiyyeteke yâ Erhamerrahimîn. Türkçe Anlamı: Ey Allah’ım, beni kudretinle muhafaza et, fazlınla beni rızıklandır, beni emrine tabi olanlardan kıl ve vasiyetini koruyanlardan eyle. Ey esirgeyenlerin… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Sığınma Duaları

, , , ,