Şifa Duaları

Bel Ağrısı için Dua

Bel Ağrısı için “Bismillahirramnanirrahyim,Rabbena latüziğ gulubena ba’de izhadeytena ve heblena minledünke sültanen nesiyra. Kulhuvallahü ehad.Allahüssamed.lemyelid velemyüled.velemyekünlehü kuhüven ehad.kulhüvallahül Vahidül gahharü rabbüssemavati velerdi vema beynehüme’l-azizül gaffar.la,ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.” Bu dua sağ el bele konularak, 7 defa okunup… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sara Hastalığı için Dua

OKUNUŞU: “Ve nünezzilü minel Kur’ani ma hüve şifaün ve Rahmetün lil Mü’müniyne vela yezidüz zalimine illa hasara.” MANASI: Ve biz Kur’andan mü’minlere şifa rahmet olan şey’i indirdik.O zalimlerin ancak hasarını artırır. “Yanında sabi bir çocuğu olan bir kadın resulü Ekrem’e… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , ,

Ağrı ve Sancılar için Dua

Peygamber Efendimiz(s.a.v) hasta olanları ziyaret ettiğinde,elini vucudunun üzerine koyarak, 3 defa”  Bismillah” dedikden sonra, 7 defa şu duayı okur ve tavsiye etmişdir. “Euzü bi’izzeti’llahi ve kudrethi min şerri ma ecidu ve uhaziru” Bedenimde çekmekte olduğum,şu hastalığın şerriden, Allah’ın İzzet ve Kudretine… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, ,

Ağrılar için Dua

Ağrısı olanlar için Dua Bir yeri ağrıyan ve sancıyan kimse,elini ağrıyan yere koyarak,21 defa aşağıdaki duayı okursa,Allah’ın izniyle ağrısından ve sancısından kurtulur.Çokca tercübe edilmiştir. “Allahümme inni euzü  bike mi haza’l-veca” Hz.Ayşe  Validemiz,”peygamber Efendimiz bir yeri ağrıyınca,İhlas, Felak ve Nas  surelerini … (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Karın Ağrısı için Dua

Karın Ağrısı için Dua Karnı ağrıyan bir Zat’a ”Peygamber Efendimiz, karnınmı ağrıyor?” diye sorar. Oda,” evet Ya Allah’ın resulü” diye cevap verir. “Öyleyse kalk! Namaz kıl ! çünkü namazda şifa vardır” buyurmuştur. Karın ağrısına karşı Peygamberimizin  Namazı tavsiye ettiği nakledilmekdedir. Bu ilginç… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , , , , ,

Hastanın Okuyacağı Dua

Hasta Kişinin Okuması Gereken Dua Bismillahirrahmanirrahiym “Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Psikolojik rahatsızlığı olanlar için dua

Psikolojik rahatsızlık yaşayanlar için dua “Ya vasiu ya aliymü ya zelfadlil aziym. İn temsesni,bi durrin la kaşife lehü illa ente ve in teruddeni bi hayrin fe la radde li fadlike,tüsıybü bihi men teşaü min ibadike ve entel gafurur rahiym” pisikolojik… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Şifa Bulmak İçin Okunan Felak-Nas Suresi

Şifa için Felak – Nas Sureleri Bir kap içerisine bir mitdar yağmur suyu biriktirilir.Bu suya 70 Ayetel Kürsi, 70 Fatiha-i şerife, 70 defa ihlas suresi 70 defa Muavvizeteyn sureleri okunur.Hastaya 7 gün içirilir,Şifanın yalnızca Allahdan geleceğini düşünerek bu terkip yapılır…. (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Şifa Duaları – Toplu Halde

Sitemizdeki tüm şifa dualarına buradan erişebilirsiniz, işte şifa duaları: Bu Âyetler Şifa İçin Hastalara Okunur (Şifa Ayetleri) Bu duayı hasta okursa şifa bulur Şifa için Okunacak Dua Hasta İçin Şifa Duası Allahu teala her derdin devasını vermiştir, her türlü durumda… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , ,

Bedende Ağrı Hissedilince Yapılan Dua

Bedende Ağrı Hissedilince Yapılan Dua Bedende ağrı hissedilince yapılan dua. Elini vücudundaki ağrıyan yerin üzerine koy ve üç kere:  “Allah’ın adıyla” dedikten sonra yedi kere şöyle de:  “Bulduğum ve korktuğum (acının) şerrinden, Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım.”1 1 Müslim, (4/1728). 

Şifa Duaları

, , , , ,

Hasta Ziyaretinde Hasta Yapılan Dua

Hasta Ziyaretinde Hasta Yapılan Dua; (1) “Zararı yok, inşaallah günahlarını temizler.”1 (2) Yedi kere: “Yüce Arş’ın Rabbi olan Yüce Allah’tan sana şifâ vermesini dilerim.”2 1 “Kuvvetli mümin, zayıf müminden Allah’a daha hayırlı ve daha sevimlidir. Hepsinde de hayır vardır.Yararına olan… (Devamını OKU)

Hastalıklarla İlgili Dualar, Şifa Duaları

, , , ,

Çeşitli Hastalıklar İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm: Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. lyyâkena’büdü ve iyyâke nesta’în. Innâ fetahna leke fethan mübînen.) Dokuz defa okunacak. (Yâ kebîrü entellezî lâ tehdi’l ukûlü livasfi azametihi.) Bin defa okunacak. Sonra evvelâ: (Sübhane rabbiyel a ’lâ.) denecek, sonra:… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , ,

Göz Ağrısı İçin Okunacak Dua

Türkçe Anlamı: Allahumme metti’nî bibasarî, vec’alhü’l-vârise minnî, ve erini fil aduvvi şe’rî, vensurnî ala men zalamenî, bismillahi’l kebîri ne’ûzu billahi’l-azimi min şerri külli firkın tedârrin ve min şerri darri’n-nâsi. Türkçe Anlamı: “Allah’ım, gözlerimi sağlamlaştır, beni İslama varis kıl. Düşmanımın hilesini bana… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , ,