Hac Duaları

Meşari Haramda (Müzdelifede) Yapılan Dua

Meşari Haramda (Müzdelifede) Yapılan Dua Meşari haramda (müzdelifede) yapılan dua. “Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ‘Kasvâ’ (isimli devesine) bindi ve Meş’ar-i Harâm’a geldi. Kıbleye yöneldi (Allah’a duâ etti, tekbir getirdi, lâ ilâhe illallah dedi ve Allah’ı birledi). Ortalık iyice aydınlanıncaya… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , , , ,

Hac Ve Umrede Yapılan Dualar

Hac Ve Umrede Yapılan Dualar Hac ve umrede yapılan dualar. İhramlı Kimse Hac Veya Umrede Nasıl Telbiye Getirir; “Buyur, Allahım buyur! Buyur, senin ortağın yoktur, buyur! Hamd sanadır.Nimet ve mülk sana âittir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”1 Tavafta Hacer-i Esved’e Gelince… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , ,

Safa ve Merve Üzerinde Durunca Yapılan Dua

 Safa ve Merve Üzerinde Durunca Yapılan Dua  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Safa’ya yaklaşınca:  “Safâ ve Merve, Allah’ın ibâdet için belirlediği yerlerdendir” (âyetini) okudu; “Allah’ın (âyette) başladığı ile başlıyorum” dedi ve Safâ ile başladı. Beytullah’ı görecek şekilde üzerine çıktı ve… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , , ,

Hacıların Okuyacağı Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin mettasaletil uyunu binnazari ve zuhrufetul eredune bil-matari ve hacce haccün ve’temere ve lebba ve halaka ve nehara ve tafe bil-beytil-atiki. Ve kabbelel hacere vestesleme ve se’a ve… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , , , , , ,

Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme la tec’al haza ahirel ahdş biharemi resulike, ve yessirli el-avde ilel harameyni sebilen sehleten bimennike ve fazlike, verzukni el-afve vel afiyete fidünya vel ahireti, ve ruddena salimine ganimine illa evtanina aminine. Türkçe Anlamı: Allah’ımi Habibinin haremine olan… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , , , ,

Peygamberimize Veda Ederken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummeftah aleyye ve ebvabe rahmetike verzukni fi ziyareti kabri nebiyyike sallallahu aleyhi ve selleme ma rezektehu evliyaeke ve ehle ta’atike vağfirli verhamni ya hayre mes’ulin. Türkçe Anlamı: Allah’ım bana rahmet kapılarını aç. Resul-i Ekremin kabrine yaptığım bu ziyaretimden… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , , , ,

Hz. Ömer’in Kabri Başında Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:  Esselamü aleyke ya emirel mü’minin. Esselamü aleyke eyyühel faruku ve rahmetullahi ve berekatühü. Cezakellahu an resulillahi fil kıyamı bi emri dinihi ba’dehu. Esselamü aleyhüm ya Eba Bekrssıddık ve Ömere’l Faruk. Feşfa’ lena inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem…. (Devamını OKU)

Hac Duaları

, ,

Hz. Ebu Bekr’in Kabri Başında Okunacak Dua

  Türkçe Okunuşu: Esselamü aleyke ya sahibe resulillahi fil gari ve refikihi fil esfar. Esselamü aleyke eyyühessiddıku cezakellahu an resulillahi hayrel ceza ve radiyyallahu anke ehsenerrıza. Esselamü aleyke ya emirel mü’minin. Türkçe Anlamı: Ey mağarada ve yolculuklarda Resulullah’ın arkadaşı olan… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , ,

Peygamberimizi Ziyaret Ederken Okunacak Dua

  Türkçe Okunuşu: Essalatü vesselamü aleyke ya a’zame halkillah. Essalatü vesselamü aleyke ya nure halkıllah. Essalatü vesselamü aleyke ya efdalennebiyyine. Essalatü vesselamü aleyke ya şefi’al müznibine. Essalatü vesselamü  aleyke ya melazel acizine. Essalatü vesselamü aleyke ya melceel haifine. Essalatü vesselamü  aleyke ya kenzel mükilline. Essalatü… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , ,

Bayram Namazlarına Giderken Getirilen Tekbirler

Türkçe Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Türkçe Anlamı: Allah çok büyüktür, Allah çok büyüktür. Allah’dan başka ilah yoktur. Allah ziyadesiyle büyüktür. Hamdü sena Allah’a aittir. Açıklama: Gerek yukarıdaki dua gerekse… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , , ,

Kurban Kesildikten Sonra Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: İnne salati ve nusüki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil-alemine. Türkçe Anlamı: Şüphesiz benim namazım ve hac ibadetlerim, ölümüm ve dirimim alemlerin Rabbim olan Allah’ındır, O’na mahsustur. Türkçe Okunuşu: Bismillahi tevekkeltü alallahi la havle vela kuvvete illa billahil… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , ,

Kurban Kesilirken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: İnni veccehtü vechiye lillezi fataressemavati vel-arda hanifen vema ene minel müşrikin. Türkçe Anlamı: Şüphesiz bir şekilde ben, dinime tam manasıyla yapışarak,yeri,göğü,halkeden Allah’a döndüm. Ben müşriklerden değilim. Türkçe Okunuşu: Allahumme haza minke ve leke ve takabbel minni, kema takabbelte… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , ,

Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: El-Hamdülillahillezi kuda anna nüsukena. Allahumme zidna imanen ve yakinen ve tevfikan ve avnen vağfirlena ve li abaina ve ümmehatina vel-müslimine ecmain. Türkçe Anlamı: Hac ibadetlerini bize emreden Allah’a hamdolsun. Allah’ım, iman ve kesin inanışımızın ziyasını çoğalt, tevfik ve… (Devamını OKU)

Hac Duaları

, , , ,