Büyüklerin Duaları

Gümüşhanevi Merhum’un Önemli Bir Vasiyetnamesi

Gümüşhanevi Merhum’un Önemli Bir Vasiyetnamesi Gümüşhanevi Merhum’un önemli bir vasiyetnamesi. Bu büyük zât bütün insanlığa şu canlı öğütleri veriyor: “Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve kendin aynısını yaşarsan dünyan ve âhiretin mes’ud olur, çünkü bunlar güzel… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Değerli Bilgiler

, , , , , , , , , , , ,

Abdülkadir Geylani’nin Salatü Selamı

Abdülkadir Geylani’nin Salatü Selamı Abdülkadir Geylani’nin salatü selamı. (Allahumme sallı alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel fe-rîkayni. Ceddil-Hasani vel Hüseyni. Mahbûbi Rabbil maşrikayni vel mağri-beyni. El maksûdu vel matlûbu bi kabe kavseyni, el-mütecellî tettecileynille-zî, kale lehü el vâhidül-ahadu: Yâ nûre… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Değerli Bilgiler

, , , ,

Hz. Hamza’nın Duâsı

Türkçe Okunuşu: Allahumme’sımnî bihablike, verzuknî bifazlike, vec’alnî minellezîne yettebi’ûne emreke ve yahfezûne vasiyyeteke yâ erhamerrâhimîne. Türkçe Anlamı: Allah’ım, Senin kudret elinle beni koru, fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tâbi olanlardan kıl. Vasiyetini koruyanlardan eyle, ey Erhamerrâhimin Açıklama: Hazreti Hamza Efendimizin… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları

Ebussuud Hazretlerinin Münâcatı

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm, Elhamdülillâhillezî mesnû’uhu fevkal ulâ, elkâhirül ferdüllezi mahlûkuhu tahtesserâ. Sallû alâ bedriddücâ, sallû alâ nûril hüdâ, sallû alâ hayril verâ, a’nî’n nebiyyel Mustafâ. Sallû alâ etbâihi, sallû alâ ezvâcihi, hümül mehdiyyîne bihi ehlül huzuru vessafâ. Efneytü omrîfîlhavâ, vâ… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları

Veysel Karani’nin Duâsı

Türkçe Okunuşu: Bismilahirrahmânirrahîm, İlâhî, ente Rabbî ve enel abdü ve entel Hâliku ve enel mahlûku ve enterRezzâku ve enel merzûku. Ve entel Mâliku ve enel memlûku ve entel Azîzü ve enezzelîlü ve entel Ganiyyü ve enel fakîrü ve entel Hayyü ve… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Evliyaların Duaları

, , , ,

Büyüklerin Duaları – En Güzel Dualar – Tüm Dualar

Sitemizdeki Tüm Büyüklerin Duaları kategorisi altında yer alan dualara buradan kolayca erişebilirsiniz. Burada Peygamberimizin ashabından, büyük evliyaullaha kadar birçok değerli şahsiyetin duasını bulabilirsiniz. Büyüklerin Duaları Hz. Hamza’nın Duası Cafer-i Sadık’ın Duası Hz. Hasan’ın Duası Muhiddin-i Arabi’nin Duası Cafer-i Sadık’ın Sıkıntı… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları

Râbiatu’l-Adeviyye’nin Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm, İlâhî, ğâretinnücûmü ve nâmetil uyûnü, ve uğlikat ebvâbül mülâki ve bâbuke meftûhun lissâilîne. İlâhî ve seyyidî, mâ kâne nasibî minedünyâ a’taytuhu lil küffâri, vema-kâne nasibî minel-ukbâ a’taytuhu li usâtil mü’minine. Felâ urîdü mineddünyâ illâ zikreke velâ minel… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları

Cafer-i Sadık’ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme, ya uddeti inde şiddeti veya avni inde kürbeti, uhrusni bi aynikelleti la tenâmü vekfünni bi rüknikellezi lâ yürâmu, verhamni bi kudretike aleyye felâ ehlüke ve ente recâi. Allahumme inneke ekberü ve ecellü ve akdirü mimma ehâfü ve… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , ,

Hz. Hasan’ın Duası

Türkçe Okunuşu: Elhamdü lillahillezi lâ yensâ, men zekerehu velâ yuhayyebü men de’âhü, vela yakta’u recâe men recâhu. Türkçe Anlamı: Kendisini ananı unutmayan Allah’a hemdü sena ederim. Kendisine yalvaranı boş çevirmeyen ve kendisine yalvaranı ağlatmayan ve ümitsiz kılmayan Allah’a hamdü senalar… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Şükür Duaları, Tevekkül Duaları

, , , ,

Cafer-i Sâdık’ın Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme ahyinî sa’iden ve emitni şehiden bi rahmetike ya erhamerrahimin. Türkçe Anlamı: Ey Allah’ım, beni sâid olarak dirilt ve şehit olarak öldür. Rahmetinle ey merhamet edicilerin merhamet edicisi. Açıklama: Bu dua iyi yaşamaya, şehit olarak ölmeye matuftur. Cafer-i… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , ,