İçeriğe geç

Yolculuk İle İlgili Çeşitli Dualar

Yolculuk İle İlgili Çeşitli Dualar

Yolculuk ile ilgili çeşitli dualar;

Yolcunun Geride Kalanlar İçin Yapacağı Dua;

“Sizi, kendisine bırakılan emânetler kaybolma-yan Allah’a emânet ederim.”1

Geride Kalanların Yolcu İçin Yapacağı Dua;

1) “Dinini, emânetini ve işlerinin âkibetini Allah’a emânet ederim.”2

2) “Allah seni takva ile rızıklandırsın,günahını bağışlasın ve nerede olursan ol, senin için hayırlı olanını kolaylaştırsın.”3

Yolculuk Sırasında Tekbir Ve Tesbih;

Câbir -Allah ondan râzı olsun- şöyle dedi:
“Biz, (Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte) yükseğe çıkınca ‘Allahu Ekber’, aşağı inince de ‘Subhanallah’ derdik.”4 

Yolcunun, Seher Vaktine Girdiğinde Yapacağı Dua;

“Üzerimize olan lütfundan dolayı Allah’a yaptığımız hamdi işiten işitti. Rabbimiz! Bize yoldaş ol ve bize ihsanda bulun! Cehennemden Allah’a sığınırım.”5 

Yolculuk Sırasında Veya Başka Bir Zamanda Bir Yerde Konaklayınca Yapılan Dua;

“Yarattıklarının şerrinden, Allah’ın noksansız sözlerine sığınırım.”6

Yolculuktan Dönünce Yapılan Dua;

 Her tepenin üzerinde üç defa ‘Allahu Ekber’  der, sonra şöyle duâ eder:

“Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Biz, (yolculuktan, vatanımıza selâmet içinde) dönenler,tevbe edenler, ibâdet edenler, Rabbimize hamd edenleriz.Allah vaadinde durdu, kuluna yardım etti ve (düşman) grupları yalnızca O hezimete uğrattı.”7

  • 1 Ahmed, (2/403); İbn-i Mâce (26943).Bkz.Sahih-i İbn-i Mâce (2/133).
  • 2 Ahmed, (2/7); Tirmizi, (5/499). Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/155).
  • 3 Tirmizi. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/155) bak.
  • 4 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (6/135).
  • 5 Müslim, (4/2086).   [ سَمِععَ سَم  ع  عٌ ] şeklinde okunduğunda; “Üzerimize olan güzel nimet ve muâmeleleri için Allah’a yaptığımız hamde bir şahit şahitlik yaptı” anlamına gelir.  [ سََِّعَ سَ  ععٌ ] şeklinde okunduğunda ise; “Bu sözü işiten, onu bir başkasına iletti  ve aynısını söyledi” anlamındadır.Bu, seher vaktinde zikir ve duâ yapmanın öneminin beyanı içindir.”Rabbimiz! Bize yoldaş ol ve bize ihsanda bulun” sözü ise; hoşa gitmeyen şeyleri bizden uzaklaştır, bizi koru, üzerimize nimet, lütuf ve fazlını ihsan et” anlamındadır. Bkz. Nevevi Şerhi (17/39). 
  • 6 Müslim, (4/2080).
  • 7 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hac veya bir gazve için gittiği sefer dönüşünde bu duâyı yapardı. Buhâri, (7/13); Müslim, (2/980).
Kategori:Çeşitli DualarGiriş - Çıkış ve Yol Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.