İçeriğe geç

Sıkıntı Anında Yapılan Dua

Sıkıntı Anında Yapılan Dua 

(1) “Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka hak ilah yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah yoktur.Göklerin ve Kerîm Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah yoktur.”1

(2) “Allahım! Sadece senin rahmetini umarım.Göz açıp kapayıncaya kadar -bile olsa- beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi (ve hâlimi) düzelt. Senden başka hak ilah yoktur.”2

(3) “(Allahım!) Senden başka hak ilah yoktur. Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.”3

(4) “Ey Allah! Ey Allah! Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam.”4

  • 1 Buhâri, (7/153), Müslim, (4/2092). 
  • 2 Ebu Davud (4/324), Ahmed (5/42) Elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (3/959).
  • 3 Tirmizi, (5/529). Hâkim, sahih olduğunu söylemiş, İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir; (1/505). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/168).
  • 4 Ebu Davud, (2/87); bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (2/335).
Kategori:Çeşitli DualarSıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.