İçeriğe geç

Selamı Yaymak

Selamı Yaymak

Selamı yaymak.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

“Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îmân etmiş olmazsınız. Sizi, yaptığınız  zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeye yönelteyim mi? Selâmı aranızda yayın.”1

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

“Şu üç haslet kimde bir araya gelirse, o kâmil îmâna kavuşmuş olur. Nefsine zulmetmemek, herkese selâm vermek ve yoksullukta (Allah için) infâk etmektir.”2

Abdullah b. Ömer’den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, bir adam Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e gelerek: 

-İslâm’ın hangi hasleti daha hayırlıdır? diye sordu.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-:

-Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermendir.”3
buyurdu.

Müslüman, Kendisine Selam Veren Kafire Nasıl Karşılık Verir?

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
“Ehli kitap (yahudi ve hıristiyanlar) size selâm verirlerse, onlara: 

“Ve aleykum’ (ve sizin üzerinize) deyin.”4

  • 1 Müslim, (1/74) ve diğerleri. 
  • 2 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (1/82); Ammâr-Allah ondan râzı olsun-‘dan mevkuf olarak, ta’lîk olarak.
  • 3 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (1/55); Müslim, (1/65).
  • 4 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (1/42); Müslim, (4/1705).
Kategori:Çeşitli DualarDeğerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.