İçeriğe geç

Sekine Duası

Sekine Duası

Sekine duası.

Sırlar ve şifalar.

Allâhü Ekber (10) defa*

Bismillâhir rahmâni r rahıym* Ferdün hayyün kay-yûmün hakemün adlün kuddûsün se yec’alüllâhü ba’de usrin yüsrâ* Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm* Ve innallâhe biküm le raûfün rahıym* İnnallâhe kâne tev-vâben rahıymâ* İnnallâhe kâne ğafûran rahıymâ* Fe innallâhe kâne afüvven kadîrâ* İnnallâhe kâne semîan basıyrâ* İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ* İnnallâhe kâne aleyküm rakıybâ* İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ* Ve yensurakellâhü nasran azîzâ* İnne hızbellâhi hümül ğâ-libûn* İnnallâhe hüvel kaviyyül aziz* İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd* Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû* Hasbü-nallâhü ve nı’mel vekîl* Lâ yahzünühümül fezeul ekber* İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* Vel hamdü lil-lâhi rabbil âlemin*

Allah en büyüktür. Rahman ve Rahıym Allah ’ın adı ile.

Yâ Rabbi! Sen Fer d’sin, Hayy’sın, Kayyûm’sun, Hakem ’sin, Adi ’sin, Kuddûs ’sün.

Allah Teâlâ her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfeder. Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah Teâlâ ’ya boyun eğmiştir. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Muhakkak Allah tevbeleri çok kabul eden ve kullarına çok merhamet edendir. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Muhakkak ki Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yerine getirir. Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetleyicidir ve her halinizi görür. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Ve Allah sana çok şerefli bir zaferle yardım etsin. Muhakkak ki Allah ’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin ta kendisidir. Muhakkak ki Allah, azabında çok kuvvetlidir ve kudreti her şeye gâliptir. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık, ancak Allah’tır. Allah bana yeter. O’n-dan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Dehşet günü olan kıyamet onlara üzüntü vermez. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Sen ’den yardım dileriz. Ve âlemlerin Rabbi Allah ’a hamd olsun.

Kategori:Esmaül HüsnaVefk

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.