İçeriğe geç

Rüku Esnasında Yapılan Dua

Rüku Esnasında Yapılan Dua

Rüku esnasında yapılan dua.

(1) Üç kere: “Çok yüce Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”1

(2) “Rabbimiz olan Allahım!Sana hamd ederek,seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla.”2

(3) “Rükû ve secdem, tüm noksanlıklardan, ortak edinmekten, ulûhiyete ve yaratana lâyık olmayan şeylerden uzak ve temiz olan, meleklerin ve Rûh’un (Cebrâil’in) Rabbi (Allah) içindir.”3

(4) “Allahım! Sadece sana rükû ettim. Sana îmân ettim ve sana teslim oldum.Kulağım,gözüm, beynim, kemiğim, sinirim ve ayağımın taşıdığı (bedenim) sana boyun eğdi.”4

(5) “Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik sahibini tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”5

  • 1 Sünen sahipleri ve Ahmed. Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/83).
  • 2 Buhâri (1/99); Müslim (1/350).
  • 3 Müslim (1/353); Ebu Dâvud (1/230).
  • 4 Müslim (1/534); İbn-i Mâce dışında diğer sünen sahipleri (Tirmizi, Ebu Dâvud, Nesâi) tahriç etmiştir.
  • 5 Ebu Dâvud (1/230); Nesâi; Ahmed. İsnâdı ise hasendir
Kategori:Namaz Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.