İçeriğe geç

Pazartesi günü okunacak duâ

Pazartesi günü okunacak duâ
Pazartesi günü okunacak duâ

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Elhamdulillahülezî iftahare bi ulüvvihi ve âlâ bifahrihi, va’yerra bikuvvetihi ve alimessirri vel alâniyyeti.

Rabbena lekel hamdü vel bakâu vel azametü vel kibriyâü, Bedî’üssemâvati vel ardi, zülbatşişşedîdi vel kuvvetil metin. Rabbül erbâbu ve mâlikürrikâbi.

Lâ ilâhe illâ hüvel Hâlikul Bâriül Musavviru lehül Esmâül hüsnâ, yüsebbihü lehu mâ fissemâvati vel ardi vehüvel Azîzül Hakîmü. Allâhümmakbiz annî el hevenete ve mekrel mâkirîne ve cevrel câirine, fe innî asbehtü müteharrizen bike lâ emliku mâercû velâestetiu def’e mâ ecidü yâ fâricel humûmi veyâ kâşifel gumûmi veya mûcibe da’vetil mazlûmi.

Lâ tu’azzibnî bi kesreti zünûbî, fağfirlî verhamnî in tü’azzibnîfe bizenbî ve in teğfirlî fe inneke entel Azîzül Hakîm.

Açıklama:

Pazartesine ait bu mübarek duâ haftalık duâların programlaşmış ve devam edilmiş bir duasıdır. Bunun te’sirleri açıktır. Gümüşhaneli Ahmed Ziyâüddin Efendi bize bu hususu önemle tavsiye etmektedir. Çeşitli hilelerden ve çeşitli zalimlerden Hakka sığınmak için okunacak ve buna her pazartesi devam edilecektir. Bilhassa Mevlâ’dan af ve mağfiret dilemek hususunda da önemli yalvarışlar ve derin manalar mevcuttur. Günahsız insan yoktur. Hem günah işlemek hem af istememek yanlıştır.

Kategori:Günlere Özel Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.