İçeriğe geç

Namazda Selamdan Sonra Yapılan Dualar

Namazda Selamdan Sonra Yapılan Dualar

 

(1) Üç kere: “Allah’tan mağfiret dilerim. Allahım! Sen Selâm’sın (tüm noksanlıklardan uzaksın), selâmet sendendir (selâmeti veren de,vermeyen de sensin). Ey azamet ve ikram sahibi! Senin bereketin pek çoktur.”1

(2) “Allah’tan başka hak  ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur, her türlü hamd da O’nadır.O, her şeye gücü yetendir. Allahım! Senin verdiğine engel olacak kimse yoktur, senin engel olduğuna da verecek kimse yoktur. Makam sahibinin sahip olduğu şeyler, senin yanında kendisine hiçbir fayda vermez.”2

(3)  “Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur, Hamd da O’nadır. O, herşeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır. Allah’tan başka hak ilah yoktur. O’ndan başkasına asla ibâdet etmeyiz. Gizli ve açık her türlü nimet ve fazilet O’nundur. Bütün güzel övgüler  O’nadır. Allah’tan başka hak ilah yoktur. Kâfirler hoşlanmasa da dîni (ibâdeti), yalnızca O’na hâlis kılarız.”3

(4) (33 kere) “Subhânallah.Elhamdulillah. Allahu Ekber Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”4

(5) Her namazdan sonra:5

Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir, (her şeyden müstağnidir ve her şey O’na muhtaçtır).O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.”6

Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: Yarattıklarının şerrinden,bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”7

Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: İnsanlar ve cinlerden olup insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdârı ve insanların ilahı olan Allah’a sığınırım.” 8

(6)  Her namazdan sonra:6

(7) Sabah ve akşam namazından sonra on defa:

“Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur.Mülk O’nundur ve Hamd O’nadır.O, yaşatır ve O, öldürür. O, her şeye gücü yetendir.”9

(8) Sabah namazında selâmdan sonra; “Allahım! Senden, faydalı (faydalanacağım ve başkasına fayda vereceğim) bir ilim, helâl bir rızık ve (katında) kabul olunan bir amel dilerim.”10

  • 1 Müslim (1/414).
  • 2 Buhâri (1/255); Müslim (1/414).
  • 3 Müslim (1/415).
  • 4 Müslim, (1/418); “Her namazın arkasından böyle söyleyenin günahları, deniz köpüğü kadar bile olsa affedilir.” Müslim, (1/418).
  • 5 Ebu Dâvud (2/86), Nesâî (3/68); Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/8), bu üç sûreye “muavvizât” denir. Fethu’l-Bâri (9/62).
  • 6 İhlas Sûresi
  • 7 Felak Sûresi
  • 8 Nas Sûresi
  • 9 Tirmizi (5/515), Ahmed (4/227). Bkz. Zâdü’l-Meâd (1/300).
  • 10 “Her kim bunu her namazın ardından okursa cennete girmesiyle arasında ancak ölümü kalır.” Nesâi, Amelu’lYevmi ve’l-Leyle (h.100); İbn-i es-Sünnî (h.121). Elbâni, “hadis sahihtir” der; Bkz. Sahihu’l Câmi (5/339), Silsiletu’lEhâdisi’s-Sahiha (2/697-h.972).
Kategori:Namaz Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.