İçeriğe geç

Mühim Bir Dua İsm-i Azam İle Alakalı

Mühim Bir Dua İsm-i Azam İle Alakalı

Mühim bir dua İsm-i Azam ile alakalı.

Aşağıda gelecek dua, Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili bir dua olup, zahir harflerinden on dört nurani harf ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu duanın ehemmiyeti hususunda, velayet sahibi bir çok büyük alim dikkati çekmekte, bilhassa saha-be-i kiramdan Hazreti Ali (k.v.), Abdullah b. Abbas (r.a.), Abdullah b. Selam (r.a.) ve daha niceleri bu duanın ehemmiyeti üzerinde durmuşlardır. İsm-i A’zam’m da bu dua içerisinde bulunduğu iddia olunmuştur. Dua budur:

Ya Allahu ya ehadıı ya evvelu ya ahıru ya latıyfu mîm yâ mâlikel mülki yâ mâlike yevmid dîni yâ muhyî yâ mümiytü sâd yâ samedü râ yâ rabbel erbâbi yâ rahmânü yâ rahıymü kef yâ keriymü he yâ hâdî ente hüve lâ ilâhe illâ ente ye yeveh âhiyyen şerâhiyyen heyâ dug ya alıyyu ya azıymu tı ya talıbu ya talıbu ya tahıru sin yâ semiy’u yâ sübbûhu yâ hayyü yâ kayyûmü nûn yâ nûras semâvâti vel erdi ve nûral envâri küllihâ ve münevvirihâ yâ nâfiu* Es’elükel hüdâ vel afâfe vel ğınâ vettükâ ve es’elükel afve vel âfiyete ve es’elüke rizkan deran ve ıyşen kâran ve amelen bâran ve ilhâkan bi ıbâdikes sâlihiyn* Ve es’elüke en tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin abdike ve nebiyyike ve habîbike ve ra-sûlike ve alâ seyyidinâ ibrâhîme haliylike ve en tüsellime aleyhimâ ve alâ âlihimâ ve alel enbiyâi vel mürseliyne
veş şühedâi ves sâlihıyne ve en tu’tıyenî sü’lî min hayrid dünyâ vel âhırati ve en tusliha lî şe’nî küllehû fid dünyâ vel âhırati hattâ elkâke ve ente râdın annî ve an cemiy’ıl müslimiyne vel mü’miniyn* Vel hamdü lillâhi rabbil â-lemiyn*

 

Kategori:Esmaül HüsnaVefk

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.