İçeriğe geç

Kur’an Okunurken Okunacak Dua

Kur’an Okunurken Okunacak Dua

Kur’an okunurken okunacak dua.

(Rabbena âmennâ fektübnâ ma’aşşâhidîn.)

“Ey Rabbimiz, bize indirdiğin kitaba inandık, Resule de uyduk. Bu halde bizi şahitletle beraber yaz.” (1) Mecmûatu’l-Ahzab, c. 1, s. 591. (Âl-i tmran, 54).
Bu duâ Kur’an’a yapışırken ve Kur’an okunacağı anda okunan duâdır. Aynı zamanda Kur’an’dan bir âyettir. Bu bakımdan okunacak Kur’an’m feyizli olması bakımından eûzü besmele çekmeden önce bu duâmn okunması faydadan hâli değildir.

(Allahumme bilhakki enzeltehü ve bil hakki nezele. Allahumme azzim rağbeti fihi vec’alhü nûren li basarı ve şifâen lisadrî. Allahumme zeyyin bihi lisânı ve cemmil bihi vechî ve kavvî bihi cesedi, verzuknî tilâvetehu alâ tâati-ke ânâelleyli ve etrâfennehâri. Vahşürnî ma’annebiyyi sallallahü aleyhi ve-selleme ve âlihil ahyâri.)

“Allahım, inzal ve nazil kıldığın Kur’an hakkı için, Allah’ım Kur’an’a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur’an ’ı ışık yap, göğsüme Kur’an ’ı şifa yap.

Allah’ım, Kur’an’la dilimizînetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur’an ’la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur’an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O’nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir. ”(2) Mecmuanı’l-Ahzab, c. 1, s. 592.

Bu mübarek duâ Kur’an okunurken okunması için tavsiye edilmektedir. Bilhassa Kur’an’la nurlanmanın, iç ve dış âzalarınıızm parlanması için okunacak duâdır. Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz Kur’an okurken bu duâ-yı okuduğu da rivayet edilmektedir. Hiç şüphe yoktur ki bu duâ çok lüzumlu ve çok yerinde bir duâdır. Nasıl ki namazın arkasında ve her çeşit ibadetlerin arkasında duâ yapılıyorsa Kur’an okunurken bu da okunmalıdır.

Kategori:Kur'an-ı Kerim

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.