İçeriğe geç

Kaside-i Celcelutiye

Kaside-i Celcelutiye

Kaside-i Celcelutiye.

Bu mübarek kaside bizzat Hz. Ali tarafından hazırlanmış ve lâfızları ince bir şekilde donanmıştır. Manaları da oldukça derin olan bu kasidenin her çeşit hastalığa şifa kaynağı olduğuna şüphe yoktur. Bir çok evliyâ bu kasidedeki beyanatlarla Hakka sığınmışlar ve dileklerini bu vesile ile sunmuşlardır.

Biz, bu kasidenin tüm ifadelerini şizlere aktaramayacağız. Çünkü kitabımızın hacmi buna müsaid değildir. Ancak içinden bir kaç ifade aktaracağız. O zaman kitabın üstünlüğünü ve mânevi cazibesini anlamış olacaksınız.(2) Mecmûatu’l-Ahzab, c. 3, s. 599.

İmam Ali Efendimiz şöyle söylüyor:

“Ruhumu hidâyete ulaştıran ve benim iç âlemimi donatan Rabbimin ismiyle başlarım.

Mahlukatının en hayırlısı, dalâlet ve gaflet perdelerini yırtan Muham-med Mustafâ’ya salât ve selâm eylerim.

Şifanı bize akıt, rahmet perdeni üzerimize kapat, zira Sen bütün kalble-re şifa veren ve İyileştirensin.

Bütün kazancımı mübarek ve bereketli kıl, bütün güçlüklerimi kolaylığa tebdil et.

Bütün düşmanlan Sana havale eylerim, Senin yüce kudretinle onlan azaba it.

İman ve Kür’an düşmanlarını kahret, çünkü Senin kudretin engelsizdir.

Ricam Senden, yalvarışım Sanadır. Sen, verenlerin en hayırlısı ve ikram sahiblerinin en cömerdisin.

Tâhâ, Yâsin ve Tâsîn’in tı’sının hürmetine ve Tâsînmîm, mim’in hürmetine bize saadet güneşi vurdur, şekavet bulutlarını bizden kaldır.

Kâfhâ’nm kâfi, hâ’sı, yâ’sı, aynı ve sâd’ı hürmetine, bize her yönden kifâyetçimiz ol Allah’ım.

Kâf sûresinin Kaf’ı, Nun vel kalemin’in nun’u, Hâmîm’in mim’leri hürmetine bizi her çeşit belâ ve musibetlerden Sen koru Allah’ım.

Senin indirdiğin kitaplar hürmetine, Senin gönderdiğin Resûlller şerefine bizi kıyamette mahrum bırakma Yâ Rabbi.

Allah’ım, Sana bütün Kur’an’ınm âyetleriyle yalvarırım, Senin lütfü keremini bizlerden esirgeme Rabbim.

Hayatımda ve ölümümde bana merhamet et, kabrimde yoldaşım ve mahşerde enîsim ol Allah’ım.

Sonunu şöyle bağlıyor:

“Bu söz Ali’nin ve Muhammed’in amcasının oğlunundur. Bütün mah-lukatın ilmi burada toplanmıştır.”

Kategori:Kasideler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.