İçeriğe geç

İsmi Azam ile Alakalı Mühim bir Dua

İsmi Azam ile Alakalı Mühim bir Dua

Aşağıda gelecek dua, Esmai Hüsna ile ilgili bir dua olup, zahir harflerden on dört nurani harf ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu duanın ehemmiyeti hususunda, velayet sahibi birçok büyük alim dikkati çekmekte, bilhassa sahabe-i kiramdan Hazreti Ali (k.v.), Abdullah bin Abbas (r.a.), Abdullah bin Selam (r.a.) ve daha niceleri bu duanın ehemmiyeti üzerinde durmuşlardır. İsmi Azam’ın bu dua içerisinde bulunduğu iddia olunmuştur. Dua budur:

ismi azam duasıismi azam duası

Okunuşu:

Ya Allahü ya ehadü ya evvelü ya ahiru ya latiyfü mîm ya malikel mülki ya malike yemid dîni ya muhyi ya mümiytü sâd ya samedü râ ya rabbel erbabi ya rahmanü ya rahiymü kef ya keriymü he ya hâdi ente hüve lâ ilahe illa ente ye yeveh ahiyyen şerahiyyen heya dûg ya aliyyü ya aziymü tı ya talibü ya tahiru sin ya semiy’u ya sübbuhu ya hayyü ya kayyumu nûn ya nuras semavati vel ardi ve nural envari külliha ve münevviriha ya nafiu. Es’elükel hüdâ vel afafe vel ğına vettüka ve es’elükel afve vel afiyete ve es’elüke rızkan deran ve ıyşen kâran ve amelen bâran ve ilhâkan bi ibadikes salihiyn. Ve es’elüke en tüsalliye ala seyyidina sulike ve ala seyydina ibrahime haliliyke ve en tüsellime aleyhima ve ala alihima ve alel enbiyai vel mürseliyne veş şühedai ves salihiyne ve en tu’tiyeni sü’limin hayrid dünya vel ahirati ve en tusliha li şe’ni küllehu fid dünya vel ahirati hatta elkake ve ente râdin annî ve an cemiy’ıl müslimiyne vel mü’miniyn. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.

Kategori:İsmi Azam

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.