İçeriğe geç

İlim Meclisine Giderken Okunacak Duâ

ilimmeclisinegiderken1

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm,

Allahummec’me’nâ alâ ehlil ilmi vel ma ‘rifeti vel vilâyeti velhusûsiyyeti vel istifâiyyeti bi hüsnil edebi vel ihlâsi fil kasdi vettevfîki fil metâlibi.

Ve es’elüke bina tarîka’ssünneti ve cennibnâ tarîkei bid’ati, ve veffiknâ lil fehmi anke ve hüsnel i’tikâdi fil îmani bi esmâike ve sıfâtike

Açıklama:

Bu duânın önemi çok büyüktür. Hangi niyetle okunursa, o niyet tecellî eder. Bilhassa sabahları ve akşamlan okunması tavsiye edilmektedir. Fakirlikten kurtulmak, sıkıntıdan korunmak için de büyük bir kalkandır. İlmü irfan sahipleriyle buluşma anında da okunur, bulunduğu toplantıdan büyük feyiz alınmış olur.

Bu duâ nadide duâlardan birisidir. Buna devam edenler iki cihanda aziz ve şâd olacaklardır.

Rivayetlere göre, yeni doğan çocuklara bu duâ okunursa, o yavruların hayırlı olmaları, kaza ve belâlardan emin olmalan umulur, denilmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi, bütün duâlar ihlâsa ve iyi niyete dayanır. İnanması sakat olduktan sonra duâ ne kadar müessir olsa faydası yoktur. Çünkü hasta ilâca inanacak ve onu inanarak kullanacak, ancak şifa bulur. Şüphelenir ve ilâçları inançla kullanmazsa şifa bulamaz. Buna zerre kadar şüphe edilmemelidir.

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.