İçeriğe geç

Hasbünallahu ve ni’mel-vekil Ayetinin Özellikleri

Hasbünallahu ve ni’mel-vekil Ayetinin Özellikleri

Hasbünallahu ve ni’mel-vekil Ayetinin özellikleri.

İbrahim aleyhisselâm Nemrud tarafından ateşe atıldığı zaman bu duâya sarılmış ve bunu okumuştu. Hatta Cebrâil aleyhisselâm kendisine gelip: “Bir arzun var mı?” dediğinde: “Hayır, Rabbim benim halimi senden daha iyi bilir.” diye cevap vermişti. Bu hususta çeşitli tefsirlerde uzun uzun malumat vardır.

Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde bu hususta şöyle buyurmuş:

“Ey ashabım, siz büyük bir iş ile karşılaştığınızda ‘Hasbünallâhu ve ni’-mel vekîl’ deyiniz. (51) Nusratu’l-Cünûd, s. 73.

Enes ibni Mâlik diyor ki: Ben Resûlullah’tan duydum, buyuruyor ki: “Bir mü’min yedi defa ‘Hasbünallâhu ve ni’mel vekîl’ derse Cenab-ı Hak onun her işini yerine getireceğini va’d etmiştir. ”

Öyle ise ey insan, aklını başına al ve bu teşbihe devam et. Çünkü bunda çok büyük hasletler vardır. Bir sıkıntı anında buna devam eden kimsenin sıkıntısı Allah’ın yardımı ile def olacaktır. Yeter ki inanarak okumuş olsun.

Peygamberimiz, yetmiş askerle harbe girişirken, kâfirler üç bin kişi idiler. Fakat Resûlullah Efendimiz bu mübarek duâya sarıldı, arkasından kılıca yapıştı ve zaferi sağlamış oldu. Yani hem duâya ve hem de kılıca sarılmak lâzımdır. Tek taraf olmamak lâzımdır.

Ebulleys der ki: “Üzüntü ve korkuya mübtelâ olana şaşarım ki, kendisi bu duâyı okuyup kurtulmaz ve devamlı üzüntü çeker. Halbuki Peygamberimiz bu mübarek duâ ile zafer sağladı.” Ancak yukarıda da dediğimiz gibi, yalnızca duâ ile kalmayıp maddî bütün vasıtaya da baş vurmak şarttır.

Peygamberimiz buyurdu: “Biz âciz ümmetlere, bu duâ Hz. İbrahim aleyhisselâm’dan miras kalmıştır.”

Ehli havâs, bu hasbiye duâsının sayılamıyacak kadar hasseleri olduğunu söylüyorlar.

Bilhassa asker olan kimseler buna çokça devam etmelidirler. Çünkü hasbiye duâsı tecrübe edilmiş ve bir çok faydalan zuhur etmiştir. Peygamberimiz Uhud, Hendek ve Bedir muharebelerinde buna çok devam buyurmuş ve askere de bu duâyı öğretmiştir. “İbrahim aleyhisselâm ’ın kurtulduğu sıkıntıdan ümmetim ve ben de kurtulacağımıza şüphe yoktur. ” buyurdu. Çünkü aynı zamanda bu bir zikr-i cemildir, yâni güzel bir zikirdir. Fikri açar, gönlü nurlandırır ve insanı sevindirir. Bunda bütün ulema ittifak halindedir.

Kategori:Kur'an-ı Kerim

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.