İçeriğe geç

Hafız Cemiyetinde Okunacak Duâ

HafizCemiyetindeOkunacakDuaHafız Cemiyetinde Okunacak Duâ

Hafız Cemiyetinde Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Allahumma’hfazil huffâze’l kirâm an envâ ’il belâyâ, verham ümmete Muhammedin bihurmetihim filbihâri velberâyâ. Allahumma’hşurnâ ma’a hameletil Kur’ân’il-kerîmi el-berereti yevmettelâki, lâ siyyemâ yevme tünâdî nebiyyünâ, yâ râkibel burâk, işfi’lenâ yevmelfîrâk, Allahumme kemâ ca’alte hameletel Kur’an hamelete râyetel islâm, fec’alhum lenâ yevmel kıyameti delilen ilâ dârisselâm. Allahumme tevvic ehlel Kur’anil mücevvidîne bimehâsinettican, ve cemmil ezkârehum yevmel kıyameti beynel insi vel-cân. Allahumme es’idil huffâzelkirâm ‘alâ menâbiri min nuri yevme yunâdil melâiketü fil mahşeri, eyne hemeletel Kur’an. Verkebhum alâ nuril cinân ma’al hûri vel vildâni vel ğilmân. Ve şeffi’hum ilâ dârisselâm, yevme yünâdî alessıratı eyne hameletel Kur’an. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve selâmun alel mürseline velhamdülillahi rabbil âlemin.

Türkçe Anlamı:

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla,

Allah’ım, huffazı kiramı çeşitli belâlardan muhafaza eyle. Denizde ve karada bulunan ümmeti Muhammed’e bunların hürmetine merhamet eyle.

Allah’ım, bizi kavuşacağımız günde Kur’anı hıfz eden hafızlarla birleştir, bizleri onlarla haşreyle. Bahusus, Peygamberimize ‘Ey Burak’a binen peygamber’ diye seslendiği vakitte. Bize ayrılık gününde şefaat eyle.

Allah’ım, Kur’anı hıfzettirdiğin gibi, islâmın şehametini de muhafaza eyle. Hafızları kıyamet gününde bize delil ve öncü kıl, selâmet evi olan cennette onları öncü eyle.

Allah’ım, Kur’an’ı tecvid üzere okuyanları tâclandır, kıyamet gününde insanlar ve cinler huzurunda onların zikirlerini güzelleştir.

Allah’ım, kıyamet gününde ‘Nerde hâfız-ı kelâmlar?’ diye seslenildiği vakit Sen o günde hafızları nurlu minberlerinin üzerine çıkar, onları her yönden mes’ut eyle. Onları huri ve vildan ve ğilmanlarla beraber cennetin nurları üzerine bindir. Darüsselâmda sırat köprüsü üzerinde ‘NerdeKur’an’ı hıfzedenler?’ diye seslenileceği günde onlara şefâat etme imkânı ver.

Allah’ın rahmet ve merhameti efendimiz Muhammed, O’nun âl ve ashabının üzerine olsun. Allah’ın selâmı peygamberlerinin tümünün üzerine olsun. Hamdü sena âlemlerin Rabbi üzerine olsun. ”

Açıklama:

Bu duâ hafızlık töreninde okunur. Hafızlar yapmış oldukları hafızlıklarını kanıtlamak için Kur’an’ı baştan sona kadar halkın gözleri önünde okurlar, hatim yaparlar. Sonra da onların hakkında yukarıdaki duâ yapılır. Duâ hem onların feyizlenmeleri ve derece almaları için, hem de bizim onlardan şefaat almamız içindir. Böyle cemiyetler eskidenberi Türkiye’mizde olagelmişlerdir. Kur’an severler, uzak yollardan hafızlık cemiyeti duâsına gitmek için gayret gösterirler ve feyiz almak için duâya iştirak ederler. Her meclisin duâsı ayrı ayrıdır. Meselâ nikâh merasimindeki duâ başka, yemek sofrasındaki duâ başka, hafızlık törenindeki duâ başkadır. Her şey yerine ve zamanına göre değer kazanacaktır. Bunun için bu husustaki duâların çok daha geniş olması mümkündür. Fakat biz burada Merhum Gümüşhaneli Ahmed Ziyâüddin Efendi’nin bu yoldaki duâsını aldık ve kitaba seçme olarak yazdık. Allah hepimize bunun feyzini nasib buyursun. Âmin.

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.