İçeriğe geç

Gönlün Ferahlanması için Dua

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme innî es’elüke yâ âlimel hafiyyeti, yâ menissemâü bi kudretihi mebniyyetün. Yâ menil arda bi kudretihi medhiyyetün. Ve yâ menişşemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrikatün müdîetün. Ve yâ mukbilen alâ külli nefsin zekiyyetin, ve yâ meskine ru’bil hâifine ve ehlil beliyyeti. Ve yâ men havâyicel halkı indehü makdiyyeten. Ve yâ men necâ Yûsufe minel abdiyyeti ve ya men leyse lehu bevvâbun Âdin, ve lâ sâhibun yuğşâ, ve lâ vezîrun yü’tâ. Ve lâ gayrehu Rabbün yüd’â ve lâ yezdâdü alâ havâyici illâ keremen ve cûden. Salli ala seyyidinâ Muhammedin ve âlihi, ve a’tinî suâlî inneke alâ külli şey’in kadîrun. Yâ kayyûmü ya erhamerrâhimîne.

Açıklama:

Bu duada manevi fazilet vardır. İç azalarımızın nurlanmasına vesiledir. Gönlümüzün parlamasına, Hakka iyice sarılmamıza ve ferahlanmaya sebeptir. Butün evliyaullah, bu duaya devam eylemişlerdir.

Kaynak Kitap: Mecmuatul Ahzab (Büyük Dua Kitabı) // Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.