İçeriğe geç

Ezan İle İlgili Dua Ve Zikirler

Ezan İle İlgili Dua Ve Zikirler:

 

(1)  Müezzinin dediği gibi der, ancak müezzin; “Hayye ale’s-Salâh” ve “Hayye ale’l-Felâh” dediğinde;
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” (Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır), der.1/1

“Şehâdeteyn’den sonra şöyle söyler.”1/2

(2) “Ben de Allah’tan başka hak ilâh olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehâdet ederim. Yine Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim. Rab olarak Allah’ı, Rasûl olarak Muhammed’i ve din olarak İslam’ı seçtim (râzı oldum).”1/3

(3)  Müezzinin (ezân) sözlerini tekrarlamayı bitirdikten sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât (ve selâm) eder.”1/4

(4)  “Bu eksiksiz dâvetin (tevhîd dâvetinin) ve devamlı kılınan namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed’e vesile ve fazileti ihsan eyle. Ve O’nu vâdettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir. [Şüphesiz sen, vaadinden asla dönmezsin].”2/1

(5) O’nu vâdettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir. [Şüphesiz sen, vaadinden asla dönmezsin].”2/2

 

1/1 Buhâri (1/152); Müslim (1/288).

1/2 Müslim (1/290).

1/3 İbn-i Huzeyme, es-Sahih (1/220).

1/4 Müslim (1/288)

2/1 Buhâri (1/152);Tırnak içindeki kısım Beyhaki’den (1/410) Abdulaziz b. Baz,(Tuhfetu’l-Ahyar s.38) bu ziyadenin geldiği isnadın hasen olduğunu söyler. Elbânî rahimehullah bu ziyadenin şâz olduğunu belirtmiştir. Bkz.  el-İrvâ (243)

2/2 Tirmizi, Ebu Dâvud, Ahmed; Bkz. İrvâu’l-Ğalîl (1/262).

 

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.