İçeriğe geç

Esmaül Hüsna (Allah’ın İsimleri)

Esmaül Hüsna (Allah’ın İsimleri)

Esmaül hüsna (Allah’ın isimleri).

(Bismillâhirrahmârıirrahîm,

Huvellahullezî lâilâhe illâhü, er-Rahmân, er-Rahîm el-Melikü, el-Kuddûsü, es-Selâmü, el-Mü’minü, el-Müheyminü, el-Azîzü, el-Cebbârü, el-Mütekebbirü, el-Hâliku, el-Bâriüt el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu, er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbidü, el-Bâsitu, el-Hâfizu, er-Râfi’u, el-Mu’izzü, el-Müzillü, es-SemVu, el-Basîru, el-Hakemü, el-Adlü, el-Latîfu, el-Habîru, el-Halîmu, el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyü, el-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtü, el-Hasîbu, el-Celîlü, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-Mücıbü, el-Vâsi’u, el-Hakîmü, el-Vedûdü, el-Mecîdü, el-Bâ’isü, eş-Şehîdü, el-Hakku, el- Vekılü, el-Kaviyyü, el-Metînu, el- Veliyyü, el-Hamîdü, el-Muhsî, el-Mübdiu, el-Muîdu, el-Muhyî, el-Mümîtü, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el- Vâcidü, el-Mâcidü, el- Vâhidü ’l-Ahadü, es-Samedü, el-Kâdiru, el-Muktedirü, el-Mukaddimü, el-Muahhiru, el-Evvelü, el-Âhiru, ei-Zâhiru, el-Bâtınu, el- Vâlî, el-Müteâlî, el-Berru, et-Tevvâbü, el-Müntakımü, el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâlikü ‘l-mülki, Zülcelâli vel-ikrâm, el-Muksitu, el-Câmi’u, el-Ganiyyü, el-Muğrıî, el-Mâni’u, ed-Dârru, en-Nâfi’u, en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedî’u, el-Bâkî, el-Vârisu, er-Reşîdü, es-Sabûru.)(1)

Yukarıda sayılan isimler Allah’a hâs olan isimler ve sıfatlardır. Bunlara Esmâü’l-Hüsnâ denir. Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de bu hususta şöyle buyuruyor:

“Allah Teâlâ’nın esmâi hüsnâsı vardır. Allah’a o isimlerle duâ edin. ”(2)

Bu isimler güzel manalara delalet ettikleri için bunlara Esmâül Hüsnâ denilmiştir. Allah’ın sıfatları hem celâl ve hem de kemal sıfatlarıdır. Birincisi: Cenab-ı Hakk’m asla başkasına muhtaç olmaması. İkincisi: Herkesin O’na muhtaç olmasıdır. İşte bu isimlerle Allah’tan istenen bir şey inşallah verilecektir. Bu duâda çok büyük özellikler vardır.

  • 1 Mecmûatu’l-Ahzab, c. 1, s. 341-342.
  • 2 A’raf, 180.
Kategori:Esmaül Hüsna

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.