İçeriğe geç

Çeşitli Dualar (İyilik Duaları)

Çeşitli Dualar (İyilik Duaları)

Çeşitli dualar.

”Allah Seni Bağışlasın” Diyen Kimse İçin Yapılan Dua;

“Seni de -bağışlasın-.”1

İyilik Yapan Kimse İçin Yapılan Dua

“Allah seni hayırla mükafatlandırsın.”2

”Seni Allah İçin Seviyorum” Diyen Kimse İçin Yapılan Dua:

“Kendisi için beni sevdiğin (Allah) da seni sevsin.”3 

Malını Sana Sunan Kimse İçin Yapılan Dua:

“Allah, âileni ve malını senin için bereketli kılsın.”4

Borcunu Öderken, Borç Veren Kimse İçin Yapılan Dua:

 “Allah, âileni ve malını senin için bereketli kılsın. Verilen borcun karşılığı, ancak (sahibine) teşekkür etmek ve (onu aldığın gibi) ödemektir.”5

Şirke Düşmekten Korkulduğu Zaman Yapılan Dua:

“Allahım! Bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim.”6

”Allah Seni Mübarek Kılsın” Diyen Kimse İçin Yapılan Dua:

“Ve Allah da seni mübârek kılsın.”7

  • 1 Ahmed, (5/82); Nesâi, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, thk; Dr. Faruk Hammâde (s.218, h.421).
  • 2 Tirmizi, (h.2035). Bkz. Sahihu’l-Câmi (h.6244), Sahih-i Tirmizi (2/200).
  • 3 Ebu Dâvud,(4/333);Elbâni, hasen olduğunu söyler,bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (3/965).
  • 4 Buhâri, bkz. Fethul-Bâri (4/88).
  • 5 Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (s.300); İbn-i Mâce (2/809). Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (2/55) bak.
  • 6 Müslim, (1/555); Bir başka rivâyette, “Kehf sûresinin sonundan denilir”, (1/556).
  • 7 İbn-i es-Sünnî, (s.138, h. 278). Bkz. İbn-i Kayyim, el-Vâbilu’s-Sayyib, thk: Beşir Muhammed Uyûn (s.304).
Kategori:Çeşitli DualarDeğerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.