İçeriğe geç

Kategori: Sıkıntı Duaları

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Fatiha

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Fatiha Türkçe Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r Rahim Elhamdülillahi rabbi’l-alemin,Er-rahmani’r-Rahim,maliki yevmi’d-din,İyyake na’büdü ve iyyake nesta’in.İhdina’s-sırata’l-mustekim.Sıratallezine en’amte’aleyhim ğayri’l-mağdubi’ aleyhim ve’la’d-dallin.” Amin. Türkçe Anlamı: Rahman…