İçeriğe geç

Bazı Çok Sevaplı Namaz ve İbadetler

u_5168

“Kim, yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur ama akşam ve sabahı cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi ecir alır.”

“Kim sabah namazını kılar da namaz kıldığı yerde oturur, yüz defa Kul hüvallâhu ehad’ı okursa Allah’ın başkasına duyurmamış olduğu, Allah’la o kul arasında olan günahlar affolur.”

“Kim sabah namazından sonra oturur; En’âm sûresinin başından üç âyet okursa Allah yetmiş melek vazifelendirir, o yetmiş melek ona ve Allah’a Sübhanallah… diye tesbih ederler: ‘Yâ Rabbi, bu kulunu afv u mağfiret eyle!’ diye istiğfar ederler.”

Ne zamana kadar?

“Kıyamete kadar!”

Kıyamet kopuncaya kadar o melekler onu söyleyip duracak!

“Kim akşam namazından sonra konuşmadan iki rekât namaz kılarsa o namazı kıymetli bir namaz,meleklerin divanında illiyyînde yazılır.”

Yüksek bir yerde, şerefli bir namaz olduğunun alametidir.

“Kim akşam namazından sonra konuşmadan evvel iki rekât namaz kılarsa ama birinci rekâtta Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, ikinci rekâtta Kul hüvallâhu ehad okursa o zaman sanki yılan derisini değiştirmiş,içinden çıkıvermiş gibi günahlarından sıyrılıp çıkar.”

Akşamdan sonra Kâfirûn ve Ehad’la kılınan iki rekât namazın fazâili bu!

“Her kim akşam ile yatsı namazı arasında her rekâtta Kul hüvallâhu ehad okuyarak yirmi rekât namaz kılarsa Allahu Teâlâ hazretleri onu kendisini, ailesini, malını dünyasını, âhiretini korur.”

“Akşam namazının arkasından kim aralarında kötü bir söz söylemeden altı rekât kılarsa bu onun on iki senelik ibadetine denk olur.”

“Kim akşam namazının arkasından altı rekât namaz kılarsa onun günahları denizlerin köpükleri sayısınca olsa bile affolunur.”

“Kim Cuma gecesi iki rekât namaz kılarsa İzâ zülzile sûresini okursa kabir azabı görmez, kıyametin sıkıntılarını çekmez.”

Mâlum kıyametin çok sıkıntıları var. Kıyamette insanlar mahşer yerinde cem olacaklar. Elli bin yıl bekleyecek ayakta durmaya takatleri kalmayacaklar. Bir saat iki saat değil ki… Diz çökecekler, günahların çokluğuna göre terlere bulanacaklar. Güneş tepelerine yaklaştırılacak. Kimsenin kimseye bakacak hâli kalmayacak. Hatta diyecekler ki; “Ölsek de kurtulsak. Allahu Teâlâ hazretleri mahkeme-i kübrâyı kursa da ehl-i cennetsek beraber cennete gitsek ehl-i cehennemsek bari cehenneme gitsek de burada durmasak!..” Bu kadar sıkıntılı!

Sonra insanlar hesaba çağırılacak, mahkeme-i kübrâ kurulacak, hesaba çağrılacak, defterler açılacak.Mahşer halkı karşısında rezil rüsva olmak var. Allah mahcup etmesin, Settâr ismi hürmetine affeylesin.Ondan sonra hesabı berbat çıkıp da cehenneme yuvarlanmak var.

Cehenneme bir düşen çıkıncaya kadar en aşağı milyonlarca sene geçiyor, daha evvel çıkış yok!

Bu tehlikelerin, bu korkularının hepsinden emniyette olacak, kabir azabından emniyette olacak!

Kim?

Cuma günü iki rekât namaz kılan, her rekâtta on beş defa İzâ zülzile sûresini okuyan!

Mübarek bu hadîs-i şerîfi duydun, bu büyük tehlikelerden korunmak için ömründe bir defa yapıver!

“Bir kimse bir namaz kılar da o namazı onu kötülükten alıkoymaz, iyiliklere sevk etmezse işe yaramaz,daha kötüsü Allah’la arasını açar, daha fena duruma düşürür.”

Namaza dikkat edeceğiz!

“Bir kimse Peygamber Efendimiz’e bir defa salavat getirse Allah ona on salavat getirir, on günahını affeder, on derece de derecesini yükseltir.”

“Bir kimse günde yüz defa Peygamber Efendimiz’e salât u selâm getirirse Allah onun yüz hacetini reva eder, yüz işini görüverir, bitiriverir; yetmişi âhirete aittir, otuzu dünyaya aittir.”

Bir kimse Fâtiha sûresini okumadan namaz kılarsa o namaz düşüktür, o namaz tamam olmamıştır, olmaz!”

Peygamber Efendimiz; “Fâtiha’sız namaz olmaz!” diyor.

Herhâlde Receb’in bereketine çok sevap kazanılacak işlere işaret geldi. Hadi bakalım bunları yaparak çok sevaplar kazanın.

Allahu Teâlâ hazretleri iki cihanın hayrına, saadetine cümleten erdirsin. Caminin kubbesi altında toplandığımız gibi Peygamber Efendimiz’in Livâü’l-Hamd’i altında da cennette toplanmayı da Allah nasip eylesin.

Kategori:Faziletli NamazlarReceb Ayı Özel

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.