İçeriğe geç

İyilerden Sayılma Duâsı

iyilerdensayılma1

Türkçe Okunuşu:

Allahummec’alnâ minessü’edâil makbûlîne velâ tec’alnâ minel eşkıyâil merdûdîne, velhamdülillâhi Rabbil âlemine,

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, beni makbul olan iyilerden kıl. Kovulmuş kötülerden eyleme. Hamdü sena âlemlerin Rabbi Allah’a lâyıktır.

iyilerdensayılma2

Türkçe Okunuşu:

Allahummec ’al hayâtenâ alâ sünnetihi ve mevtenâ alâ milletihı. vec’alhül mücîbe annâ fil berzahi veşşefî’a lenâ indeke yevmel kıyameti minel en-kâli ve azimet ahvali vec’alhu lenâ mücîren min azâbike.

Açıklama:

Bizim yaşamımızın sünnet üzere olması lâzımdır. Bu ancak cehdetmek ve gayret göstermekle mümkündür. Yoksa sözle “Ben Muhammed’in sünneti üzerindeyim.” demek kâfi gelmez. Ölmemiz de O’nun milleti üzerine olmalıdır. Çok kimse müslüman yaşar, fakat sonunda kaybeder. Allah korusun, kimse güvence içinde olamayacaktır. Büyüklerimiz bu hususta çok korkmuşlardır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Ben sizden en fazla Allah’ı bilen ve en fazla korkanım.

Yine bir hadisinde Peygamberimiz: “Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, gördüklerimi görseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz. ” buyurmuştur.

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.