Yemek Duaları

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Duâ

Türkçe Okunuşu: Allâhumme bârik lehüm fîmâ rezektehum, veğfîr lehum, verhamhum. Türkçe Anlamı: “Allah’ım (hane sahibine) verdiğin rızıkta bereket kıl. Onları bağışla ve esirge. ” Açıklama: Misafirin duâsı geçerlidir. Üç kimsenin duâsı reddolunmaz. Biri mazlum, biri, oruçlu, üçüncüsü de misafirin duâsıdır…. (Devamını OKU)

Yemek Duaları

, ,

Yemeğe Başlanırken Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bismillah. Türkçe Anlamı: “Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.” Açıklama: Yiyeceğimizi bereketlendirmek için mutlaka duâ okumalı ve başlangıçta besmele çekmeliyiz. Ancak bu sayede… (Devamını OKU)

Yemek Duaları

,

Su İçerken Arada Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Elhumdülillahillezi ca’ale’lmâe azben furâten birahmetihi, ve lem yecalhu milhan ücâcen bizünûbî. Türkçe Anlamı: “Rahmetiyle suyu içilecek evsafta tatlı yaratan ve günahlarım dolayısıyla acılaştırmayan Allah’a hamdü sena ederim” Açıklama: Yüce Allah, Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Ey âdemoğulları; her mescit yanında… (Devamını OKU)

Yemek Duaları

Yemek Yendiğinde Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Elhamdü lillahillezî at’ameni hâzâ ve rezekanîhi bihi min ğayri havlin minni ve lâ kuvvetin Türkçe Anlamı: Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah’a hamdederim. Açıklama: Yemek bitince hem ellerimizi… (Devamını OKU)

Yemek Duaları

, , , , , , , , , ,

Yemeğe Başlanırken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bismillâh. Türkçe Anlamı: Allah’ım rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum. Açıklama: Yiyeceğimizi bereketlendirmek için mutlaka dua okumalı ve başlangıçta besmele çekmeliyiz. Ancak bu… (Devamını OKU)

Yemek Duaları

, , , , , , , ,