Nurlanma Duaları

Nurlanma Duası

Nurlanma Duası Nurlanma duası. (Allahumme zeyyin zevâhirenâ bi hizmetike ve bevâtınena bi ma’rifeti-ke ve kulûbena bi mahabbetike ve ervâhena bi muâvenetike ve esrârena bi müşâhedetike ve lisânena bi zikrike. Allahumme sebbit fi kalbi nûren. Ve fi sem T nûreıı. Ve… (Devamını OKU)

Nurlanma Duaları

, , , , , ,

Kulak ve Gözlerimizin Kuvvetlenmesi için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme mettiğnî bi sem ‘i ve basarî vec’alhümâ el vârise minnî vensurnî alâ men zalemenî ve huz minhu bi şe’rî.. Türkçe Anlamı: Allah’ım, kulak ve gözlerime kuvvet ver, onları bana varis kıl (bağlı kıl), bana haksızlık edene karşı… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Nurlanma Duaları

, , , , , , ,

İsm-i Azam Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim: Lâ ilâhe illâllâhül Celîlül Cebbâr, Lâ ilâhe illâllâhül Vâhidül Kahhâr, Lâ ilâhe illâllâhül muttaliğüssettâr, Lâ ilâhe illallâhü hâlikulleyli vennehâr, Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü, ilahen vahiden ve nahnü lehü âbidûn. Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Nurlanma Duaları

, , ,

Nur Duası 2

  Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumme nevvir ayni bi hürmetismi Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti fi’li Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti sırri Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti sıdgi Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti… (Devamını OKU)

Nurlanma Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nur Duası 1

  Türkçe Okunuşu: BismillahirRahmanirRahim Allahummec’alni nûran ve fî kalbî nûran ve fî aklî nûran  ve fî sem’î nûran ve fî besari nûran ve min fevgi nûran ve an yemini nûran ve an şimali nûran. Allahumme zıdni nûran ve a’tini nûran… (Devamını OKU)

Nurlanma Duaları

, , , , , , , , , , , ,