Çeşitli Dualar

Şahmeran duası

Bu dua kelime-i tevhit ve Esma-i ilahilerden meydana gelmiştir.Ama havas ilminde,üst ve ileri seviyede kuvvetli ve özel amaçlar için kullanılan esmalardan tertip edilmiştir.Bu nedenle  bu dua depresif hallere,manik ve panik atağa iyi  gelmekte,tertibi yani aşağıdaki okuma şekline uygun olarak hasta… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mutluluk Duası

Mutlu olmak için, her gün sabah ve akşam olmak üzere,Bir Fatiha ve üç İhlas suresi okuyup,Peygamberimizin ve onun Ailesine ve ehli beytine, bağışladıkdan sonra. “HASBİYALLAHÜ  LAİLAHE İLLA HÜVE ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBBÜL ARŞİL AZİYM.” 7 defa okuyun,bu dua hem size… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kötü alışkanlıklardan kurtulma yöntemi

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bir yöntem “Y” harfi arapca olarak,her satırda 10 tane olmak üzere bir kağıda 100 defa yazılır. Temiz bir kap su içine bırakılır.Daha sonra “Yahin, yevehin” isimleri 1000 defa  olarak suya okunur ve üflenir. Su ve içindeki… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zor durumda kalanın okuyacağı dua

Zor durumda kalanlar için dua “Ya müfettihu fettih,ya müferricü ferric,ya müsebbibu sebbib, Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke,Ya Fettah,Ya Aliym, İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.” Ey açıcı Rabbim,önümü aç,önümdeki engelleri kaldır. Ey darlıkları gideren Halikim darlıkları gider. Ey sebebleri… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sıkıntı Duaları

, , , , ,

İşlerin yoluna girmesi için dua

İşlerin düzene girmesi için dua “Allahümme ahsin akibetena fi’l-umuri külliha ve ecirna min hızyi’d-dünya ve azabi’l-ahıreti.” Anlamı:Allahım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle,beni dünyada rezil olmakdan ve ahiret azabından koru.   Ahlak güzelliği için dua: “Allahümme cennibni münkerati’l-ahlakı ve’l ehvai ve… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Düşman için Dualar

, , , , , , , , , ,

Musibete Karşı Okunacak Dua

Musibet Zamanında Okunacak Dua ”İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme indeke-ahtesibü müsibeti fe’cürni fiha ve ebdilni biha hayran anha minha” Anlamı: “Biz Allah’a aidiz.(ona teslim olmuş kullarız) ve ancak ona döndürüleceğiz.” Allah’ım,katından bu musibetimin ecrini umuyorum.(Bu musibetimi yok et… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , ,

Sıkıntı ve Kekemelik için Dua

Sıkıntı ve Kekemelik Duası “RABBİŞRAHLİ SADRRİİ VE YESSİR Lİİ EMRİİ  VAHLÜL UKDETEN MİN LİSANİ YEFKAHÜÜ KAVLİ” Bu ayeti kerime ker gün okunmaya devam edilirse, kalp sıkıntısı ve kekemelik gider biiznillah. “YA MANİ” İsmi şerifini dünde 160 defa okumaya devam edenin… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , ,

Borcu olanlar için Dua

Borcu Kolay Ödeme Duası Borcu rahat ödeyebilmek için Allah Resulü(s.a.v)’in müslümanlara öğrettiği dualardandır. “Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min galabetid deyni… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Rızık Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Fatiha suresi ile dua

Bir kimse  Allahdan dünya ve ahireti ile ilgili bir isteği için fatiha suresi ile isteğini elde eder Allahın izni ile. Okuma usulü şöyledir. Pazar günü sabah namazından sonra “Elhamdülillahi rabbi’l-Alemin” deyip sonra 1071 dafa ” YA FETTAH” okur. Pazartesi “İyyake… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , ,

korkudan kurtulma duası

Korkulardan kurtulmak için dua herhangi bir sebeble, herhangi bir şeyden korkan kimseler bu durumdan kurtulmak için 3 veya 7 gün bir bardak suya kendisi yada yakını tarafından,41 defa Fatiha suresi ile 41 defa aşağıdaki duaları şifa niyetine okuyup içmesi gerekir. la… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , ,

Uykusuzluk için dualar

Uykusuzluk çekenlerin okuyacağı dualar Uyumakda zorlanan ve uykusuzluk çeken insanlar abdestli uyumaya çalışmalıdırlar.Bu konuyla ilgili hadis kitaplarında aşağıdaki bazı dualar tavsiye edilmişdir. Euzü bikelimati’llahi’t-tammati min şerri ma  halaka ve zerae ve berae Bimillhi’llezila yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-Alim Allahümme… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Uyku Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Yağmur yağarken okunacak dua

Yağmur yağarken hacet duası Yağmur yağarken tekvir suresini okuyan kimse, Allahtan ne murad ederse  bi iznillah kabul edlir. Tekvir suresi: Bismillahirrahmanirrahim.İzeş şemsü küvvirat.ve izen nücümünkderat.Ve izel cibalü süyyirat.Ve izel işaru uttilet.Ve izel vühüşü huşirat.ve izel biharu süccirat.Ve izen nufüsü züvvicet.Ve… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , ,

Zihni güçlendiren bir dua

Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine rahmetike ya Erhamer rahimiyn. Açıklama: Bir kimse derse başlamadan önce bu duayı 3 veya 7 kere okursa; Allah(c.c) onu zihnini bulanıklıktan ve dağınıklıktan… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , , , , ,