Temizlikle ilgili Dualar kategorisindeki içerikler

...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Abdestten sonra yapılan dua

Abdestten sonra okunan dua Abdest sonra aşağıdaki hadislerde geçen duaların okunması tavsiye edilmektedir. "Allah’tan başka hak ilâh olmadığına,...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar, Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

Tuvalete gitmeden önce yapılan dua

Tuvalete gitmeden önce okunan dua   "[Allah’ın adıyla] Allahım! Erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım."  Buhâri (1/45); Müslim (1/283)....

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Hamama Girerken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es'elükel cennete ve eûzü bike minennâri. Anlamı: Allah'ım, Senden cenneti isteriz ve cehennemden Sana...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Abdest Alındıktan Sonra Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Sübhanekellâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke, estağfirüke ve etûbu...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummec'alnî sa'yen meşkûren, ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûren bi fadlike ve birahmetike ya Azizu ya...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme sebbit kademeyye alessirati yevme tezûlu fihil-akdâm Anlamı: Allah'ım, sırat köprüsü üzerinde ayakların kaydığı...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Boynumuzu Meshederken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme a'tık rakabetî minennâri vehfaznî minesselâsili vel-ağlâl vel-enkâl. Anlamı: Allah'ım, boynumu ateşten koru,...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Kulakları Meshederken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummec'alnî minellezîne yestemiûnel kavle feyettebiûne ahsenehu. Anlamı: "Allah'ım, bana sözlerinin en güzeli olanı...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Başı Meshederken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme gaşşinî birahmetike ve enzil aleyye min berekâtike ve ezillinî tahte arşike. Anlamı: Allah'ım, beni rahmetine boğ,...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme lâ tu'tınî kitâbî bişimalî velâ min verâi zahrî velâ tuhâsibni hisâben şedîden. Anlamı: Allah'ım, kitabımı...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Alluhumme a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ. Anlamı: "Allah'ım, defterimi sağ tarafımdan ver ve benim...

Devamını Oku
...

Kategori: Temizlikle ilgili Dualar

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme beyyid vech îbinûrike yevme tebyeddu vücûhu evliyâike velâ tüsevvid vechî yevme tesveddü vücûhu...

Devamını Oku