Peygamberlerin Duaları kategorisindeki içerikler

...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Peygamberimizin Duaları, Tesbih Duaları

Muhammed Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânallâhi ve bi hamdihi, lâ ilahe illa ente ve bihamdike, allâhumme fâricel hemml ve kâşif el gammi, mucibe da ’vetil muztarrîne,...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

İsa Aleyhisselâm’m Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel bâisil vârisi, sübhânel kâimid dâimi, sübhânallâhil azîmi ve bi hamdihi. Türkçe Anlamı: Dirilten ve vâris...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Harun Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men hüve fî külli şe’nihi lehüvel medhu fî cemî’i şe’nihi minel mecdi vessenâi vel uluvvi hattâ zaharet alâ tesbihil...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Musa Aleyhisselâm’ın Tesbihi:

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men lâ ya'tedî ecele memleketihi, sübhâne men uluvvihi dâlin ve min dünuvvihi âlin, ve fî işrâkihi münîrun ve fî...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Yahya Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men lâ yedfe ’u şey 'un kudretehü, sübhâne men lâ yebluğul a'mâlu şükruhu, sübhâne men lâ yuhyil mevtâ...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Yakub Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Yâ recâel mü’’minine lâ takta' recâî, veya gıyâsel müstağisîne eğisnî ve yâ habîbe't-tevvâbîne tüb aleyye. Türkçe...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Yunus Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel kâzil ekberi, sübhânel hâlikil bariu, sübhânel kâdiril muktediri, sübhânallâhil azîmi ve bi hamdihi, sübhânallahil...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Salih Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel ferdil vitri, sübhânel azîmil a’zami, sübhânel vâhidil-ahadil-mecidi, sübhâne men hüve hafızun lâ yağlebü, sübhâne...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Oruçla İlgili Dualar

Eyyüp Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel celîlil cemili, sübhânel aliyyil hamîdi, sübhânel vâsi’il ganiyyi, sübhânallahi teâlâ, sübhâne men yekşifu...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

İshak Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel ferdii vitri, sübhânel azîmil a'zami, sübhânallâhi ve teâla. Türkçe Anlamı: Tek olan Allah’ı noksan sıfatlardan...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

İsmail Aleyhisselâmın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men hüve muttaliun bi ilmi cevârihil kulûbi, sübhâne men lâ yahfâ aleyhi hâfiyetün fissemavâti vel ardi,...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

İbrahim Aleyhisselâmın Tesbihi

Türkçe Okunşu: Sübhane men alâ filhavâ, sübhâne men selleme alâ Nûh ’in fil âlemin, sübhâne men tâbe alâ Âdem ’e min hatietihi, sübhâne men...

Devamını Oku