Tag Archive: uyumadan önce okunan dualar yapılan

Uyumadan Önce Okunan Dualar

“Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke  ve fevvadtü emri ileyke  ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte  ve bi-nebiyyike’llezi erselte.” Anlamı:”Allah’ım! kendimi sana teslim ettim.Yüzümü sana çevirdim.İşimi sana ısmarladım.Rızanı… (Devamını OKU)

Korunma Duaları

, , , , , , , ,