Etiket arÅŸivi: fitne ve ÅŸerden korunma

Mümtehine Sûresi – 5. Ayet

Mümtehine - 5

Türkçe Okunuşu:

Rabbena lâ tecalna fitneten lillezîne keferû vağfir lena rabbena inneke entel azizül Hakîm.

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.)

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz, bizi o küfredenler için bir fitne (konusu) yap(ıp ezdir)me! Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin.

Açıklama:

Bu duâyı Ä°brahim aleyhisselâm yapmıştır. Kendisi fitneden Hakka sığınmıştır. Dua edenlerin duasına cevap vermek ve zayıfları kuvvetlendirmek O’nun kârıdır. “Düşmanlarımıza karşı bizi maÄŸlup etme, bizi fitnelerden ve çeÅŸitli çirkin iÅŸlerden uzak eyle” demiÅŸtir.

Bu duâyı bizim de sık sık yapmamız ve çeÅŸitli fitne hareketlerinden kaçınmamız gerekmektedir. Nitekim Peygamberimiz bir hadis-i ÅŸeriflerinde: “Fitne uyuyor, Allah lânet eylesin uyandıranlara, ” demiÅŸtir. Cidden fitneden kaçmak ve fitnecilikle uÄŸraÅŸanları uyarmak baÅŸlıca görevimiz olmalıdır.