Tag Archive: darlık duası

Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim İlâhi, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , , ,