Temizlikle ilgili Dualar

Abdestten sonra yapılan dua

Abdestten sonra okunan dua Abdest sonra aşağıdaki hadislerde geçen duaların okunması tavsiye edilmektedir. “Allah’tan başka hak ilâh olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehâdet ederim. Yine Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim.”  Müslim (1/209)… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , ,

Hamama Girerken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elükel cennete ve eûzü bike minennâri. Anlamı: Allah’ım, Senden cenneti isteriz ve cehennemden Sana sığınırız Açıklama: Bu duâ hamama girerken yapılan duâdır. Rivâyetlere göre Resûlullah tarafından yapılmış duâlardan birisidir. Hamamın dışında bu duâ yapılacak ve ondan… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , , , ,

Abdest Alındıktan Sonra Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Sübhanekellâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke, estağfirüke ve etûbu ileyke. Anlamı: Allah’ım, Seni noksan sıfatlardan tenzih ve cemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Sana hamdederim ve şehadet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur,… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , , , , , , ,

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummec’alnî sa’yen meşkûren, ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûren bi fadlike ve birahmetike ya Azizu ya Gaffar. Anlamı: Allah’ım, çalışmalarımı kabul edilmiş, günahımı bağışlanmış, amelimi kabul olmuş ve kazancımı sonsuz kıl. Fazlın ve rahmetin… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , , , , ,

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme sebbit kademeyye alessirati yevme tezûlu fihil-akdâm Anlamı: Allah’ım, sırat köprüsü üzerinde ayakların kaydığı günde, ayaklarımı sâbit kıl. Açıklama: Sırat köprüsü bizim geçidimizdir. Bu köprü iman ve amele göre değişir. Bazıları için asfalt, bazıları için de kıldan ince… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , ,

Boynumuzu Meshederken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme a’tık rakabetî minennâri vehfaznî minesselâsili vel-ağlâl vel-enkâl. Anlamı: Allah’ım, boynumu ateşten koru, cehennem zincirinden ve halkasından beni muhafaza eyle Açıklama: Cehennemden sığınmak başlıca vazifemizdir. Cehennemin zincirleri, halkaları ve demirleri vardır. Bunlardan sığınmak, bilhassa abdestte, boynumuzu meshederken okumak… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , , ,

Kulakları Meshederken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummec’alnî minellezîne yestemiûnel kavle feyettebiûne ahsenehu. Anlamı: “Allah’ım, bana sözlerinin en güzeli olanı işitmeyi ve ona bağlanmayı nasip et.” Açıklama: Sözlerin en güzeli hiç şüphe yoktur ki, Kur’an, ezan, vaaz sesi gibi seslerdir. Bu seslere kulak vermek ve… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , ,

Başı Meshederken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme gaşşinî birahmetike ve enzil aleyye min berekâtike ve ezillinî tahte arşike. Anlamı: Allah’ım, beni rahmetine boğ, bereketlerinden üzerime yağdır, ve beni arşının gölgesi altında gölgelendir. Açıklama: Allah’tan istenen bu duâdaki hususlar: Allah’ın rahmetine gark olma arzusu, bereket… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , ,

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Alluhumme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ. Anlamı: “Allah’ım, defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolaylaştır.” Açıklama: Sağ kolumuzu yıkarken bu duâyı okumamızı Resûlullah bize tavsiye etmiştir. Kendisinin de aynı duâyı okuduğunu çeşitli kitaplardan öğrenmekteyiz. Sağ… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , , , ,

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme beyyid vech îbinûrike yevme tebyeddu vücûhu evliyâike velâ tüsevvid vechî yevme tesveddü vücûhu a’dâike. Anlamı: “Allah’ım, dostlarının yüzlerini beyazlattığın günde nurunla benim yüzümü de beyazlat. Düşmanlarının yüzlerini kararttığın günde benim yüzümü karartma.” Açıklama: Abdest alırken, yüzümüzün yıkanması… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , ,

Buruna su verirken okunacak dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme erihnî râyihatel-cenneti verzuknî min nağîmiha velâ turihnî râyihaten-nâri. Anlamı: “Allah ‘ım, cennet kokularını koklat, onun nimetlerinden bana rızık ver ve cehennem kokularını bana koklatma.” Açıklama: Burun koku alma cihazıdır. Dünyada çeşitli kokuları aldığı gibi âhirette de bir… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, ,

Misvak kullanırken okunacak dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme tahhir nükhetî ve mahhid zünûbi. Anlamı: “Allah’ım, ağzımın kokusunu gider ve günahlarımı yok eyle. ” Açıklama: Misvak kullanırken okunacak bu mübarek duâ çok manalı bir duâdır. Buna Hz. Muhammed Mustafa sav. devam eylemiştir. Bilhassa misvakın kullanışındaki faideler… (Devamını OKU)

Temizlikle ilgili Dualar

, , , , ,