Şükür Duaları

Hz. Hasan’ın Duası

Türkçe Okunuşu: Elhamdü lillahillezi lâ yensâ, men zekerehu velâ yuhayyebü men de’âhü, vela yakta’u recâe men recâhu. Türkçe Anlamı: Kendisini ananı unutmayan Allah’a hemdü sena ederim. Kendisine yalvaranı boş çevirmeyen ve kendisine yalvaranı ağlatmayan ve ümitsiz kılmayan Allah’a hamdü senalar… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Şükür Duaları, Tevekkül Duaları

, , , ,

Nimetin Kadrini Bilme Duası

Türkçe Okunuşu: Allâhumme innî eûzü bike min zevali ni’metike ve tahavvüli âfiyetike ve fucâeti ni’metike ve cemi’i sahatike Türkçe Anlamı: Allah’ım, nimetinin yokluğundan Sana sığınırım. Verdiğin sıhhat ve afiyetinin değiştirilmesinden Sana sığınırım. Azabının ve kahrının beni kaplamasından Sana sığınırım. Açıklama:… (Devamını OKU)

Şükür Duaları

, , , , , ,

Abdeste Başlama Duası

Bu okunan abdest duâsı Resûlullah Efendimizin devamlı abdestte okuduğu mübârek bir duâdır. Bu duâ Buharî ve Müslim gibi kıymetli hadis kitaplarında da mevcuttur. Rabbimizin burada bize ihsan buyurduğu su ile İslâm nimeti yan yana zikredilmiştir. Su dışımızı, İslâm içimizi temizliyecektir…. (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Peygamberlerin Duaları, Şükür Duaları, Temizlikle ilgili Dualar

, , , ,

Elimizdeki Nimetlere Şükretmek ile ilgili Dua

Türkçe Okunuşu: Allâhumme innî eûzü bike min zevali ni’metike ve tahavvüli âfiyetike ve fucâeti ni’metike ve cemi’i sahatike Türkçe Anlamı: Allah’ım, nimetinin yokluğundan Sana sığınırım. Verdiğin sıhhat ve afiyetinin değiştirilmesinden Sana sığınırım. Azabının ve kahrının beni kaplamasından Sana sığınırım. Açıklama:… (Devamını OKU)

Şükür Duaları

, , , , , ,