Peygamberlerin Duaları

Muhammed Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânallâhi ve bi hamdihi, lâ ilahe illa ente ve bihamdike, allâhumme fâricel hemml ve kâşif el gammi, mucibe da ’vetil muztarrîne, rahmâned dünya vel âhireti ve rahîmehuma. Türkçe Anlamı: Allah’a hamd ve tesbih eylerim. Senden başka ilâh yok,… (Devamını OKU)

Peygamberimizin Duaları, Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

,

Musa Aleyhisselâm’ın Tesbihi:

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men lâ ya’tedî ecele memleketihi, sübhâne men uluvvihi dâlin ve min dünuvvihi âlin, ve fî işrâkihi münîrun ve fî sultânihi kaviyyun. Türkçe Anlamı: Mülkünün hududlarını hakkıyla koruyan, üstünlüğünün sonu bulunmayan, ona yaklaşılamıyan, kudretiyle her tarafı aydınlatan ve… (Devamını OKU)

Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

,

Yahya Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men lâ yedfe ’u şey ‘un kudretehü, sübhâne men lâ yebluğul a’mâlu şükruhu, sübhâne men lâ yuhyil mevtâ gayruhu. Türkçe Anlamı: Hiç bir şey kudretine engel olmayan, şükrünün ödenmesine imkân bulunmayan, O’ndan başka ölüyü diriltemeyenin olmadığı Allah’ı… (Devamını OKU)

Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

,

Yakub Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Yâ recâel mü’’minine lâ takta’ recâî, veya gıyâsel müstağisîne eğisnî ve yâ habîbe’t-tevvâbîne tüb aleyye. Türkçe Anlamı: Ey mü’minlerin ümit kaynağı, ümidimi ve ricamı kesme. Ey yardım etmenin kaynağı, bana yardım eyle. Ey tevbe edenleri seven, tevbemi kabul… (Devamını OKU)

Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

, ,

Yunus Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel kâzil ekberi, sübhânel hâlikil bariu, sübhânel kâdiril muktediri, sübhânallâhil azîmi ve bi hamdihi, sübhânallahil hakki, sübhânallahil kâbizi’l-bâsiti, sübhâne nnâfi’i, sübhânel kazil hakki. Türkçe Anlamı: Yüce hâkim olan, yaratan ve idare eden, herşeye kadir ve muktedir bulunan, azîm… (Devamını OKU)

Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

,

Eyyüp Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel celîlil cemili, sübhânel aliyyil hamîdi, sübhânel vâsi’il ganiyyi, sübhânallahi teâlâ, sübhâne men yekşifu ’d-durre. Türkçe Anlamı: Celil ve cemil olan, yüce ve hamdolunan, geniş ve zengin olan, herşeyden üstün olan ve zararları kaldıran Allah’ı noksan sıfatlardan beri… (Devamını OKU)

Oruçla İlgili Dualar, Peygamberlerin Duaları

,

İbrahim Aleyhisselâmın Tesbihi

Türkçe Okunşu: Sübhane men alâ filhavâ, sübhâne men selleme alâ Nûh ’in fil âlemin, sübhâne men tâbe alâ Âdem ’e min hatietihi, sübhâne men tukaddisü lehu zulumâtülleyti ve yümeccidü lehu nûrunnehâri. Türkçe Anlamı: Havada âli olan Allah ’ı tesbih ederim…. (Devamını OKU)

Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

, , ,