Korunma Duaları

Uyumadan Önce Okunan Dualar

“Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke  ve fevvadtü emri ileyke  ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte  ve bi-nebiyyike’llezi erselte.” Anlamı:”Allah’ım! kendimi sana teslim ettim.Yüzümü sana çevirdim.İşimi sana ısmarladım.Rızanı… (Devamını OKU)

Korunma Duaları

, , , , , , , ,

Depremden Korunmak için Dua

Depremden Korunmak için Dualar “İnnellâhe yumsikus semâvâti vel arza en tezûlâ ve lein zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihi innehu kâne halîmen ğafûrâ.” “Allah yıkılmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Andolsun, gökler ve yer yıkılsa, onları, kendisinden başka hiç… (Devamını OKU)

Korunma Duaları

, , , ,

Kötülük ve Günahlardan Korunma Duası

Kötülük ve Günahlardan Korunma Duası “El-hamdülillahi ala külli halin,rabbi euzü bike min hali ehli'n-nar” “Allahı’ım bulunduğum duruma şükürler olsun,Ya Rabbi! Beni cehennem ehlinin yaptıkları kötülüklerden ve işledikleri günahlardan koru”.

Korunma Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Tehlike anında okunacak Dua

Tehlikede Okunacak Dua “Bismillahirrahmanirrahim, La havle vela kuvvete İlla billahi’l-aliyyi’l-Azim. Allahümme iyyake na’büdü ve iyyake neste’in.” Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,Yüce ve kudretli Allah’dan başka hiç bir güç ve kudret yokdur.Allah’ım! sadece sadece sana ibadet eder ve sadece… (Devamını OKU)

Korunma Duaları

, , ,

Korunma Duası – Din – Dünya – Aile – Mal

Korunma Duası “Allahümme inni es’elüke’l -afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye  ve ehli ve mali. Allahümmestür avrati ve amin rav’ati. Allahümme’hfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve’an yemini ve’an şimali ve min fevki ve  e’uzü bi-azamatike” Anlamı: ”Allah’ım Dinim,Dünyam,ailem… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Rızık Duaları

, , , , , , , , , , ,

İnatçı Şeytanların Hile Ve Tuzağını Boşa Çıkarmak İçin Yapılan Dua

İnatçı Şeytanların Hile Ve Tuzağını Boşa Çıkarmak İçin Yapılan Dua İnatçı şeytanların hile ve tuzağını boşa çıkarmak için yapılan dua. “Yarattıklarının,yoktan var ettiklerinin şerrinden; gökten inenin ve göğe yükselenin şerrinden, yere ektiğinin ve yerden çıkanın şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Şeytanı Uzaklaştıran Dualar

, , , , , , , , ,

Deccalin Şerrinden Korunmak İçin Yapılan Dua

Deccalin Şerrinden Korunmak İçin Yapılan Dua; Deccalin şerrinden korunmak için yapılan dua. “Kehf Sûresi’nin ilk on âyetini ezberleyen, Deccâl’in şerrinden korunmuş olur.”1  Her namazın sonunda teşehhüdde,Deccâl’in fitnesin-den Allah’a sığınmak da böyledir.2 1 Müslim, (1/555); Bir başka rivâyette, “Kehf sûresinin sonundan… (Devamını OKU)

Korunma Duaları

, , , , , ,

Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua

Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua; Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Hasan ve Hüseyin’i; “Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, Allah’ın eksiksiz sözlerine (isimlerine ve kitaplarına) sığındırırım” diyerek sakındırırdı. 1 1 Buhâri, (4/119), İbn-i Abbas –Allah ondan râzı olsun-,… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Korunma Duaları

, , , , ,

Şeytanı Ve Vesveselerini Kovmak İçin Yapılan Dua

Şeytanı Ve Vesveselerini Kovmak İçin Yapılan Dua “Şeytandan Allah’a sığınmak.”1 “Ezan okumak.”2 “Zikir yapmak ve Kur’ân-ı Kerîm okumak.”53 1 Ebu Dâvud (1/206),Tirmizi.Bkz.Mü’minûn Sûresi:98-99,Sahih-i Tirmizi (1/77). 2 Buhâri, (1/151); Müslim, (1/291),  3 “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Şeytan içinde Bakara sûresi okunan evden… (Devamını OKU)

Korunma Duaları

, , , , ,

Günah İşleyen Kimsenin Yapması Gereken Dua

Günah İşleyen Kimsenin Yapması Gereken Dua  Günah işleyen kişinin okuması tavsiye edilir.    Günah İşleyen bir kul güzelce abdest alır; ardından kalkıp iki rekat namaz kılar ve sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah mutlaka onu bağışlar. 1 1 Ebu Dâvud, (2/86),… (Devamını OKU)

Korku Duaları, Korunma Duaları

, , ,

İmanda Şüpheye Düşen Kimsenin Yapacağı Dua

İmanda Şüpheye Düşen Kimsenin Yapacağı Dua 1) “Allah’a sığınır.”1 2) “Şüphe duyduğu şeyi terk eder.”2 3) “Allah’a ve O’nun elçilerine îmân ettim” der.3 4) Allah Teâlâ’nın şu âyetini okur: “O, Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.”4… (Devamını OKU)

Korku Duaları, Korunma Duaları

, , , ,

Düşmana Karşı Ve Bir Topluluktan Korkan Kimsenin Yapacağı Dua

Düşmana Karşı Yapılan Dua  “Ey Kitabı (Kur’ân’ı) indiren, hesabı çabuk gören Allahım! Düşman gruplarını hezimete uğrat! Allahım! Onları hezimete uğrat ve onları (belâlarla) sars.”1 Bir Topluluktan Korkan Kimsenin Yapacağı Dua “Allahım! Beni, onlara karşı dilediğin şekilde koru.”2  1 Müslim, (3/1362)…. (Devamını OKU)

Korku Duaları, Korunma Duaları

, , , , , ,

Güç Ve Kuvvet Sahibinin Zulmünden Korkan Kimsenin Yapacağı Dua

Güç Ve Kuvvet Sahibinin Zulmünden Korkan Kimsenin Yapacağı Dua (1) Üç kere: “Yedi kat semânın ve Yüce Arş’ın Rabbi olan Allahım! Falan oğlu falanın ve yarattıklarının içerisinde onun taraftarlarından birisinin kötülükte aşırı davranmasından ya da azgınlaşmasından beni koru. Sana sığınan… (Devamını OKU)

Bela ve Musibet Duaları, Çeşitli Dualar, Korunma Duaları

, , ,

Düşman Veya Güç Sahibi Birisiyle Karşılaşınca Yapılan Dua

Düşman Veya Güç Sahibi Birisiyle Karşılaşınca Yapılan Dua (1) “Allahım! Biz, onları düşman ile baş başa bırakır ve onların şerlerinden sana sığınırız.”1 (2) “Allahım! Sen benim dayanağımsın, sen benim yardım edenimsin. Senin yardımınla hareket eder, senin yardımınla düşmana saldırır ve… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Korku Duaları, Korunma Duaları

,