Doğal Afetlerle İlgili Dualar

Hilal Görülünce

Hilal Görülünce Yapılan Dua

Hilal Görülünce Yapılan Dua; “Allah en büyüktür.Allahım! Hilali bize emniyet, îmân, selâmet, İslâm, sevdiğin ve râzı olduğun şeylerde başarı ayı kıl ey Rabbimiz.(Ey hilâl!) Benim ve senin Rabbin Allah’tır.”1 1 Tirmizi, (5/504); Dârimi, lafzıyla (1/336); bkz. Sahih-i Tirmizi (3/157). 

Çeşitli Dualar, Doğal Afetlerle İlgili Dualar

, , , , ,

Şiddetli Rüzgâr Estiğinde Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahummec’alhâ rîhan velâ tec’alhâ reyhânen. Türkçe Anlamı: “Allah’ım, bunu rüzgâr kıl, azab kılma. Açıklama: Geçmiş kavimlerden Âd, Semûd gibi kavimler rüzgârla helâk olmuşlardı. Kur’an-ı Kerim’de gereken açıklamalar mevcuttur. Bu bakımdan şiddetli rüzgâr estiğinde bu duâya devam etmemiz faydalı… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Doğal Afetlerle İlgili Dualar