İman Duaları

Emnü İman İsteme Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elükelemne vel îmane vesselâmete vel islâme vel emanete vel imtinâne vennecâte minennîrani yâ Rahîmü yâ Rahmânu, yâ Hannânu yâ Mennânu, yâ Kerîmu yâ Deyyânu. Türkçe Anlamı: Allah’ım, Senden emniyet, iman, selâmet, islâm, emanet ve yardım isterim…. (Devamını OKU)

İman Duaları

, , , , , ,

Hayyu Kayyum Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim, Ya Hayyû yâ Kayyûmü, bi rahmetike esteğîsü. Allahumme khalaktenî meccânen ve razaktenî meccânen fağfirlî meccânen. Türkçe Anlamı: Ey Hay ve Kayyûm olan Allah ‘ım, rahmetinle yardımını taleb eylerim. Allah’ım, beni meccanen halkettin, meccanen rızıklandırdın. Öyleyse meccânen beni… (Devamını OKU)

İman Duaları

Hasbiye Duası

Türkçe Okunuşu: Hasbiyellâhu li dînî, hasbiyellâhu limâ ehemmenî. Hashiyellâhu limen bağâ aleyye. Hasbiyellâhu limen hasedenî. Hasbiyellâhu limen kâdenî bi sûin. Hasbiyellâhu indel mevti. Hasbiyellâhu indel mes’eleti fil kabri. Hasbiyellâhu indel mîzân. Hasbiyellâhu indessirati. Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü… (Devamını OKU)

İman Duaları

, , , , , , , , , ,