De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? ... Furkan Suresi 77. Ayet
Dua OKU
Sizin Dua Ettikleriniz