Tag Archive: Zekeriya a.s. duası

Al-i İmran Sûresi, 38. Ayet

Türkçe Okunuşu: Rabbi heb lî min ledünke zürriyyeten tayyibeten inneke semiud duâ’ (Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Anlamı: Yâ Rabbi! Bana kendi katından çok temiz bir nesil (çocuk) bahşet. Muhakkak… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , , , , ,

Enbiya 89. Ayet

Türkçe Okunuşu: Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn (Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Anlamı: Rabbim beni yalnız başına bırakma. Sen vârislerin en hayırlısısın. Açıklama: İnsan yalnız başına yaşayamaz,… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , ,