Etiket arşivi: zalimlerden kurtulmak

Kasas – 21. Ayet

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,
Rabbi neccinî minel gavmizzâlimîn.

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.)

Türkçe Anlamı:

Rabbim, beni o zalimler güruhundan kurtar.

Açıklama:

Bu âyetteki duâ zalimlerden kurtulmak içindir, onların şerrinden uzaklaşmak için okunacaktır. Zira Cenab-ı Hak bu düsturu kendisi Kur’an’da bize öğretmiştir. Zalimin zulmü dünyada çok devam etmez. Er geç cezasını çekecektir. Zalime yardım eden de aynen onun gibi ceza çekecektir. “Mazlumun âhı indirir tahtından şahı” denilmiştir. Zulmün çok çeşitleri vardır; erkeğin âilesine, babanın evlâdına, âmirin memuruna, iş sahibinin işçisine zulmetmesi gibi.

Allah kullarına zerre kadar zulmetmez, zulmedenleri de sevmez. Kesinlikle zulmün karşısındadır.

 

Ankebût – 30. Ayet

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,
Rabbinsur nî alel gavmil müfsidîn.

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.)

Türkçe Anlamı:

Yâ Rab, o fesadcılar güruhuna karşı bana nusret et.

Açıklama:

İnsan, bu duâ ile bozgunculara karşı yardım ister. Çünkü bozguncular dünya durdukça duracak, fesadlık yapacak, müslümanları birbirine çatıştıracak. Allah (c.c.) fesat çıkaranları sevmez, inanan kişi fesadlık yapmaz. Yapanları da sevmez. İşte bu âyetteki duâ böyle süflî adamların bozgunculuklarından Hakka sığınmak içindir.