Tag Archive: rızık duası

Geçim sıkıntısı ve darlıktan kurtulmak

Geçim sıkıntısınden kurtulmak ve rızık elde etmek için dua Geçim sıkıntısı,rızık darlığı çeken kimseler her gün (100) defa aşağıdaki duayı okumalıdır.Bu dua sebebiyle inşallah, geçim sıkıntısından, darlıktan kurtulup, geniş rızık elde ederler. “La ilahe İllahü’l-Hakimü’l-Kerim.la ilahe İllahü’l-Aliyyü’l-Azim.Sübhane Rabbi’s-Semavati- seb’i ve… (Devamını OKU)

Dert Duaları, Rızık Duaları, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , ,

Cumadan Sonra Okunacak Rızık Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme ya Ganiyyü,ya Hamidü,ya Mübdiü ya Mu’idu ya Rahimü ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake. Türkçe Anlamı: Ey Gani, ey Hamid, ey icad edici ve ey iade edici ey… (Devamını OKU)

Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , , , , , ,

Rızkın Çoğalması İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummer’zukna rızkan helalen tayyiben bila keddin, vestecib duaena bila reddin,ve neuzubike anilfazihateyni el-fakri veddeyni,sübhanel müferrici an külli mahunin ve mağmumin,sübhane men ca’ale haainehü bi kudretihi beynel kafi ven-nun,innema emrühü iza erade şey’en en yekule lehü küm fe yekün,… (Devamını OKU)

Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rızık istemek için okunacak Dua

  Türkçe Okunuşu: Ve terzuku men teşâu bi gayri hisâb. Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin. Febteğu indellâhirrizka. Ve a’tednâ lehâ rızkan kerimen. İnnellâhe hüvel ganiyyül hamîd. Türkçe Anlamı: Sen kime dilersen ona sayısız rızık verirsin. Kendilerine hiç bir fenalık dokunmaksızın Allah’ın… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , , ,

Mürüvvet İsteme Duası

Türkçe Okunuşu: Allâhumme enzil aleynâ devleten min devletike, ve kudreten min kudretike. Ve niğmeten min niğmetike. Ve rızken min rızkike ve mâlen min mâlike ve hazineten min hazinetike ve sırren min sırrıke ve sitren min sitrike ve bereketen min bereketike…. (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Rızık Duaları

, , , , , , , , , , , , , , ,

Helal Mala Kavuşma Duası

Türkçe Okunuşu: Allâhumme innîeûzü bike min f’ıtnetinnâri ve min azâbinnâr. Ve eûzü bike min fitnetil kabri ve eûzu bike min azâbilkabri ve eûzû bike min fitnetil ginâ ve eûzü bike min fitnetil fakri ve eûzü bike min fitnetil Mesîhid-Deccal Türkçe… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Rızık Duaları

, , , , , , , , , , , , , ,

Rızkımızın Çoğalması için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummer’zuknâ, rızkan helâlen tayyîben bilâ keddin, vestecib duâenâ bilâ reddin, ve neûzübike anilfazîhateyni el-fakri veddeyni, sübhanel müferrici an külli mahzûnin ve mağmûmin, sübhâne men ca’ale hazâinehü bi kudretihi beynel kâfi ven-nûn, innemâ emrühü izâ erâde şey’en en yekûle… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , , , , ,

Rızkın Bollaşması için Okunacak Dua // Rızık Duası

Türkçe Okunuşu: Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel İkram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahumme in kâne rizkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu, ve in kâne ba’iden karribhu, ve in… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , ,