Tag Archive: nefis terbiyesi

Azgın Nefsi Islah Etme Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim İlahî ileyke eşkû nefsen bissûi emmâraten ve ilel hatîeti mübâdireten. Ve bi me’âsike mûliaten. Ve lisahatike mutaarizeten. Nes’elüke mesâlikel mehâliki. Ve tec’alünî indeke ehvene hâlik’in, kesîretül ileli. Tavîletül emeli. İn messeheş’şerru tecze’ü. Ve in messehül hayrü temne’u…. (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,