Etiket arşivi: abdest duası

Abdest Alındıktan Sonra Okunacak Dua

91-291-2-1

Türkçe Okunuşu:

Sübhanekellâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke, estağfirüke ve etûbu ileyke.

Anlamı:

Allah’ım, Seni noksan sıfatlardan tenzih ve cemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Sana hamdederim ve şehadet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Teksin, ortağın yoktur. Senden afv diler ve Sana yönelirim.

Açıklama:

Bu duâ abdestten sonra okunacaktır. Hakkın rahmetine iltica etmek, O’nu yüceltmek ve O’nun tek olduğuna şehadette bulunmaktır. Bizim gece gündüz hakka duâ etmek başlıca vazifemizdir.

Sonra yere bakarak şu duâ okunacaktır:
92-2

Türkçe Okunuşu:

Eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resûlüke.

Anlamı:

“Ben şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve resulündür.”

Açıklama:

Her an ve her zaman şehadet kelimesi getirmek bizim iman bakımından görevimizdir. Bunun zamanı yok mevsimi de yoktur. Ayakta, yatakta ve her yerde bunu getirmek bizim imanla ölmemize vesiledir. Abdest alındıktan sonra tekrar bu şehadet kelimesini getirmek tavsiyeye şayandır. Allah’a şükürler olsun ki, bizler şehadet ehliyiz, daima şehadet getirmek emelimiz olmalıdır.

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

91-1

Türkçe Okunuşu:

Allahummec’alnî sa’yen meşkûren, ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûren bi fadlike ve birahmetike ya Azizu ya Gaffar.

Anlamı:

Allah’ım, çalışmalarımı kabul edilmiş, günahımı bağışlanmış, amelimi kabul olmuş ve kazancımı sonsuz kıl. Fazlın ve rahmetin hürmetine ey Azîz ve Gaffar olan Allah.

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

90-2

Türkçe Okunuşu:

Allahumme sebbit kademeyye alessirati yevme tezûlu fihil-akdâm

Anlamı:

Allah’ım, sırat köprüsü üzerinde ayakların kaydığı günde, ayaklarımı sâbit kıl.

Açıklama:

Sırat köprüsü bizim geçidimizdir. Bu köprü iman ve amele göre değişir. Bazıları için asfalt, bazıları için de kıldan ince kılıçtan keskindir. Bu köprü üzerinden geçmek her kula müyesser değildir. İnsan daima Allah’a sığınmalı ve o sırattan geçmek üzere Mevlâya sığınmalıdır.

Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskindir.” buyurmuşlardır.

Bu kadar ağır bir geçit olan sırat köprüsünden kolaylıkla geçebilmek için her abdest aldığımızda sıra ayağımıza geldiğinde yukarıdaki duâyı okumamız bize oradan inşallah şimşek gibi geçmemizi sağlayacak ve yüzümüz ak olarak yüce Mevlâmızın huzuruna eriştirecektir. İnsanın ölümünden sonra çok korkulu geçitleri vardır. Nitekim Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde Ebu Zer hazretlerine şöyle söylemiştir:

“Ey Ebu Zer, gemiyi sağlam yap, zira deniz derindir. Yükünü hafiflet, zira önün yokuştur.”

Burada gemiden maksat iman, denizden maksat günah denizi demektir. Görülüyor ki, ölümden sonra önümüzde çeşitli yokuşlar gelecek, geçitler çıkacak, birisi de sırat köprüsünden geçmek olacak, oradan kolay kolay herkes geçemiyecek, inşallah bu duâya devam etmek suretiyle geçmemiz mümkün olacaktır. Ancak bu duâ abdest alma esnasında ve bilhassa ayaklar yıkandığı anda okunduğu zaman müessir olacak ve korktuğumuzdan emin, umduğumuza inşallah nail olacağız. Hüküm Allah’ındır, dilemek ve istemek kulundur. Kul, vazifesini yaparsa, Mevlâ da onu mahrum bırakmaz.

Boynumuzu Meshederken Okunacak Dua

90-1

Türkçe Okunuşu:

Allahumme a’tık rakabetî minennâri vehfaznî minesselâsili vel-ağlâl vel-enkâl.

Anlamı:

Allah’ım, boynumu ateşten koru, cehennem zincirinden ve halkasından beni muhafaza eyle

Açıklama:

Cehennemden sığınmak başlıca vazifemizdir. Cehennemin zincirleri, halkaları ve demirleri vardır. Bunlardan sığınmak, bilhassa abdestte, boynumuzu meshederken okumak bize sünnet kılınmıştır. Çünkü Peygamberimiz abdest alırken bu duâları okumuşlardır. Bizler de onun okuduğu bu duâları okumalı ve sığınacağımız şeylerden sığınmalıyız.

Kulakları Meshederken Okunacak Dua

abdest_08

89-2

Türkçe Okunuşu:

Allahummec’alnî minellezîne yestemiûnel kavle feyettebiûne ahsenehu.

Anlamı:

“Allah’ım, bana sözlerinin en güzeli olanı işitmeyi ve ona bağlanmayı nasip et.”

Açıklama:

Sözlerin en güzeli hiç şüphe yoktur ki, Kur’an, ezan, vaaz sesi gibi seslerdir. Bu seslere kulak vermek ve onlara canla başla bağlanmak bize borçtur.

Başı Meshederken Okunacak Dua

basmeshetmek89-1

Türkçe Okunuşu:

Allahumme gaşşinî birahmetike ve enzil aleyye min berekâtike ve ezillinî tahte arşike.

Anlamı:

Allah’ım, beni rahmetine boğ, bereketlerinden üzerime yağdır, ve beni arşının gölgesi altında gölgelendir.

Açıklama:

Allah’tan istenen bu duâdaki hususlar: Allah’ın rahmetine gark olma arzusu, bereket ve nimet istemesi, fevkalâde bir temennidir. Mevlânın Arş’ının altında gölgelemesini istemek başlıca emelimiz olmalıdır.

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua

88-1

Türkçe Okunuşu:

Alluhumme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.

Anlamı:

“Allah’ım, defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolaylaştır.”

Açıklama:

Sağ kolumuzu yıkarken bu duâyı okumamızı Resûlullah bize tavsiye etmiştir. Kendisinin de aynı duâyı okuduğunu çeşitli kitaplardan öğrenmekteyiz. Sağ elimiz bizim mânevî kanadımız ve hayır işlerde önderimizdir. Bunun için abdest alırken bunu yıkamamız ve yıkarken müstecâb duâlar okumamız gerekmektedir.