Rahim ismi şerifi ve faziletleri

ER-RAHİM: Rahmet,merhamet,şevkat eden.En iyi şekilde koruyup bağışlayan;rahmet ve merhamet sahibi,bağışlama sahibi. ER-RAHİM;ismi Kur’an-ı kerim’de 220 defa geçmektedir.Ahirette yalnızca dostlarına,iman ehline,rahmet ve merhamet eden demektir.Şevkate ve merhamete ihtiyacı olmayan hiç bir varlık yoktur.Bu yüzden akıllı veya akılsız,bilinçli yada bilinçsiz hemen her… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Melik ismi şerifi ve faydaları

EL-MELİK:Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı,sözlükte,sahip olmak,istila etmek,kuvvetli olmak,yoğurmak,hükmetmek,kontrol etmek,irade gibi anlama gelir. EBCED DEĞERİ VE ZİKİR SAATİ: Bu ismin zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır. ÖZELLİK VE FAYDALARI: devlet başkanlarının ve diğer idarecilerin gönlünü kazanmak,güç ve iktidar sahibi… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kuddüs ismi şerifi ve faziletleri

EL-KUDDUS; hatadan,kusurdan,eksiklik ve acizlikden temiz,pak ve müberra,mukaddes ve münezzeh demektir.Ayrıca,bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden ayıplardan temizleyip arındıran anlamına gelmektedir. Ebced Değeri ve zikir saati: Ebced değeri(170); Zikir saati Müşteridir,Zikir günü perşembedir. Özellikleri ve faydaları: EL-KUDDÜS isminin zikrine devam eden… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Selam ismi Şerifi ve Faydaları

ES-SELAM(c.c):Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir. Ebced Değeri ve zikir saati: Bu ismin ebcedi değeri(131) zikri buna göre yapılır.Zikir saati Güneş’tir.Günü pazardır. Özellikleri ve faydaları: İnsanlar arasındaki selamlaşma sırasında Allah’ın bu ismiyle selamlaşma… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İsminizin Ebced Değerine denk gelen Esmaül Hüsna Bulma

ESMAÜ’L- HÜSNA, Allah’ın güzel isimleri ve aynı zamanda Allah’a ait birer özelliği anlatması bakımından sıfat olarak kullanılmakta; Bize Allah’ı tanıma ve anlama bakımından önemli ipuçlarını vermektedir. Bu isimlerin her birinin ebced değerleri bulunarak, herkesin kendi ismine ya tam karşılık olarak… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, ,

El Mümin İsmi Şerifi ve Faydaları

EL-MÜ’MİN: Kullarına vadinde,verdiği sözde sadık olan,kalplerde iman nurunu yakan,ve her türlü korkudan kurtarıp,güvenliğe kavuşturan.Eman ve emniyet sahibi. Zikir adedi:(136) Günü Pazartesi günüdür.(Her esma gününde yada her gün okunabilir) Özellik ve faydaları: Bu ismin zikrine devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar.Dünya… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Allah Zikri ve Faydaları

ALLAH:(c.c) Kendisinden başka İlah olmayan,herşeyin gerçek sahibi,yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan(yaratılmışların) mahlukatın tek mabudu demekdir. İnsanı,dünyayı,kainatı,görünen ve görünmeyen bütün varlıkların yaratıcısı…. Bu yüzden “Allah” ismi şerifi, Allah’ın diğer isim ve sıfatlarından farklı olarak özel bir yere ve anlama… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , ,

Rahman İsmi Şerifi ve Faziletleri

ER-RAHMAN:Dünyada,iyi-kötü,zengin-fakir,küçük-büyük,mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren,himayesi altına alıp besleyip büyüten demekdir. Ebced Değeri ve Zikir saati: Ebced değeri (298),zikir saati güneş,günü pazardır. Özellikleri ve faydaları: Bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin üzerinden dünya stresi,sıkıntısı ve bunalımı kalkar.İçine… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yolculuğa çıkarken okunacak dua

Fazileti: Bir kimse sefere,yolculuğa çıkmadan bu duayı okursa ve yanında bulundurursa,yolculuğu selamet  ve sağlık içinde geçer. “Tevekkeltü alellahi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.” 3,5,7 defa yada dilediğiniz kadar okuyun,Allahın koruması altında olun. Ayrıca Allah’ın “Hafız” ismini… (Devamını OKU)

Yolculuk Duaları

, , , , , , , , , , , , , , ,

Derse Başlamadan Önce Okunacak Dua

Çalışmaya Başlamadan Önce Bu Dua Okunur “Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine Rahmetike bi Rahmetike  ya Erhamerrahim.” Bu dua derse başlamada önce okunursa Allah-ü Teala  o kimsenin anlayış gücünü… (Devamını OKU)

Çalışma Duaları

, , , , , , , , , ,

Eşyanın Satılması için Dua

Bir malın hızlıca satılması için dua Bir malın bir an önce satılması için,o mal üzerine (7) defa “DUHA” suresi (7) defada “FİL” suresi okur üflenirse, Allah’ın izni ile o mal en kısa zamanda satılır.

Alışveriş Duaları

, , , , , , , , ,

Bel Ağrısı için Dua

Bel Ağrısı için “Bismillahirramnanirrahyim,Rabbena latüziğ gulubena ba’de izhadeytena ve heblena minledünke sültanen nesiyra. Kulhuvallahü ehad.Allahüssamed.lemyelid velemyüled.velemyekünlehü kuhüven ehad.kulhüvallahül Vahidül gahharü rabbüssemavati velerdi vema beynehüme’l-azizül gaffar.la,ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.” Bu dua sağ el bele konularak, 7 defa okunup… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sıkıntıdan Kurtulmak için dua

Hz.Aişe (Radıyallahu Anha)‘dan rivayetle,Allah resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor.“sıkıntıdan kurtulmak isteyen kimse şu duayı (7) defa okusun.” “Allahü rabbi la şerike bihi şey’a” Manası: Allah(c.) benim rabbimdir.Ona hiç birşeyi ortak koşmam.

Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Belaları defetme duası

Belaların defetmek için dua Bir insana bir kötülük,bir bela,müsibet gelirse; “Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim.” Bu dua (313) defa okunursa,o kimsenin yadımcısı Allah’dır.Okuyan kimse kötülükden muhafaza olur, belalar ve müsibetler uzaklaşır.

Sıkıntı Duaları

, , , , , , ,