Sırlı Dualar

Ruhani Güce Sahip Olma Duâsı

Sıkıntıları Defetme Duâsı – Ruhani Güce Sahip Olma Duâsı Türkçe Okunuşu: Errahmanirrahimim, ya Rahmânu, ya Rahîmu, yâ Raûfû, yâ Atûfu, ecib yâ Cebrailü aleyhisselâm, alâ en tusahharalî kulübe cemî’il mahlûkatirrûhaniyyati minelulviyyâti ves’süfliyyâti, semi’an muti’an, bihakkırrahmânirrahîmi ve bi hakkıraûfil atûfi ve… (Devamını OKU)

Gizli Dualar, Ruhani Dualar, Seçilmiş Özel Dualar, Sırlı Dualar

, , , , , , , , , , , , , , ,